Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XII – 113/2011

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 30.10.2013r., poz. 11110)
Uchwała Nr XII – 113/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr IV/29/2011 rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011 zmienionej:
- uchwałą Zarządu Rady Powiatu Wołomińskiego Nr IV-85/2011 z dnia 24.03.2011 r.,
- uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr V-44/2011 z dnia 28.03.2011 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-106/2011 z dnia 12.04.2011 r.,
- uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VI-55/2011 z dnia 18.04.2011 r.,
- uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VII-62/2011 z dnia 30.05.2011 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-135/2011 z dnia 09.06.2011 r.,
- uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VIII-81/2011 z dnia 27.06.2011 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-143/2011 z dnia 27.06.2011 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-163/2011 z dnia 12.07.2011 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-173/2011 z dnia 19.07.2011 r.,
- uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego NrIX-93/2011 z dnia 04.08.2011 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-197/2011 z dnia 17.08.2011 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-211/2011 z dnia 30.08.2011 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-217/2011 z dnia 02.09.2011 r.,
- uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr X-95/2011 z dnia 14.09.2011 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-231/2011 z dnia 04.10.2011 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-237/2011 z dnia 12.10.2011 r.
- uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XI-106/2011 z dnia 26.10.2011 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-257/2011 z dnia 02.11.2011 r.
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr IV-280/2011 z dnia 22.11.2011 r.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu w wyniku których, zwiększa się plan dochodów o kwotę 211 380,00 zł zgodnie z tabelą nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 127 959 144 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu w wyniku których, zwiększa się plan wydatków o kwotę 211 380,00 zł.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 146 210 813 zł.


§ 3

Dokonuje się zmiany w tabeli nr 3 pn.: ”Plan wydatków majątkowych na rok 2011” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 pn: „Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.12.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.12.2011 r., godz. 12.56
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.11.2013 r., godz. 10.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.11.2013 r., godz. 10.40Małgorzata JeznachEdycja strony
06.12.2011 r., godz. 12.56Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4746 razy.