Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XII – 117/2011

w sprawie rozpatrzenia skargi na Uchwałę Nr X-101/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 14.09.2011r.
Uchwała Nr XII – 117/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Uchwałę Nr X-101/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 14.09.2011r.Na podstawie art. 229 pkt 4 oraz art.239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:


§ 1

Uznaje się skargę pani M. O. z dnia 04.11.2011r. za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.12.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.12.2011 r., godz. 12.12
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.12.2011 r., godz. 12.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.12.2011 r., godz. 12.21Małgorzata JeznachEdycja strony
06.12.2011 r., godz. 12.12Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2577 razy.