Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XII – 115/2011

w sprawie zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Uchwała Nr XII – 115/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmiany w Statucie Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej


Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Statucie Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zatwierdzonym uchwałą Nr XVIII-129/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr XXVII-202/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. dokonuje się zmiany § 12 ust. 1 statutu poprzez wykreślenie komórki organizacyjnej pod nazwą: „Oddział Rehabilitacji”.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.12.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.12.2011 r., godz. 12.04
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.12.2011 r., godz. 12.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.12.2011 r., godz. 12.20Małgorzata JeznachEdycja strony
06.12.2011 r., godz. 12.19Małgorzata JeznachEdycja strony
06.12.2011 r., godz. 12.10Małgorzata JeznachEdycja strony
06.12.2011 r., godz. 12.04Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2567 razy.