Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr X – 103/2011

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego w zakresie działań związanych z polityką kadrową
Uchwała Nr X – 103/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 14 września 2011r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego w zakresie działań związanych z polityką kadrowąNa podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Uznaje się skargę L. R. z dnia 20.07.2011r. za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 19.09.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 20.09.2011 r., godz. 10.02
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 20.09.2011 r., godz. 10.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2011 r., godz. 10.02Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2595 razy.