Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr X – 102/2011

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wołomińskiego z zakresu administracji rządowej
Uchwała Nr X – 102/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 14 września 2011r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wołomińskiego z zakresu administracji rządowej


Na podstawie art. 229 pkt 4 i 7 oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

1. Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje skargę Z. S. z dnia 24.06.2011 r. za bezzasadną w części dotyczącej udzielenia przez Starostę odpowiedzi na skargę z dnia 16.04.2011r.
2. Rada Powiatu Wołomińskiego wskazuje skarżącemu Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego jako organ właściwy do rozpatrzenia sprawy w zakresie przyjęcia mapy do zasobu geodezyjnego.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 19.09.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 20.09.2011 r., godz. 09.57
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 20.09.2011 r., godz. 10.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2011 r., godz. 10.00Małgorzata JeznachEdycja strony
20.09.2011 r., godz. 09.57Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2617 razy.