Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr X – 101/2011

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wołomińskiego
Uchwała Nr X – 101/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 14 września 2011r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 i 7 i art.231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala się, co następuje:


§ 1

1.Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje skargę M. O. z dnia 20.07.2011r. za bezzasadną w części dotyczącej udzielenia przez Starostę odpowiedzi na skargę z dnia 05.05.2011r.

2. Rada Powiatu Wołomińskiego wskazuje skarżącej Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego jako organ właściwy do rozpatrzenia sprawy w zakresie oceny prawidłowości wykonania pracy geodezyjnej i kartograficznej związanej z opracowaniem mapy dla celów projektowych.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 19.09.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 20.09.2011 r., godz. 09.51
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 20.09.2011 r., godz. 09.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2011 r., godz. 09.52Małgorzata JeznachEdycja strony
20.09.2011 r., godz. 09.51Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2544 razy.