Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr X – 100/2011

w sprawie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Uchwała Nr X – 100/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 14 września 2011r.

w sprawie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnychNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2011-2012” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 19.09.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 20.09.2011 r., godz. 09.47
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 20.09.2011 r., godz. 09.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2011 r., godz. 09.47Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2533 razy.