Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr X – 99/2011

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wołomińskim i Rejonem Cudnowskim (Ukraina)
Uchwała Nr X – 99/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 14 września 2011r.

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wołomińskim i Rejonem Cudnowskim (Ukraina)Na podstawie art. 12 ust. 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński postanawia nawiązać współpracę partnerską z Rejonem Cudnowskim (Ukraina) polegającą na inicjowaniu i utrzymaniu wzajemnych kontaktów w dziedzinach: gospodarki, kultury, turystyki, sportu, edukacji, wymiany młodzieży oraz współpracy w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących funkcjonowania społeczności obu jednostek.


§ 2

Szczegółowe zasady współpracy określone zostaną w odrębnej umowie podpisanej przez przedstawicieli obu jednostek.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 19.09.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 20.09.2011 r., godz. 09.45
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 20.09.2011 r., godz. 09.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2011 r., godz. 09.45Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2407 razy.