Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr X – 98/2011

w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX–91/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białobrzeskiemu
Uchwała Nr X – 98/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 14 września 2011r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX–91/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białobrzeskiemu


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr IX-91/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białobrzeskiemu.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 19.09.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 20.09.2011 r., godz. 09.44
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 20.09.2011 r., godz. 09.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2011 r., godz. 09.44Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2337 razy.