Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr X - 97/2011

w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania z zakresu dróg powiatowych
Uchwała Nr X - 97/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 14 września 2011

w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania z zakresu dróg powiatowychNa podstawie art.12 pkt 8a oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński powierza Gminie Tłuszcz zadania z zakresu dróg powiatowych w części wykonania odwodnienia drogi powiatowej nr 4325W w miejscowości Postoliska.
W okresie od dnia 15 września 2011 r. do dnia 30 listopada 2011r., na warunkach określonych w projekcie porozumienia stanowiącego załącznik do uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 19.09.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 20.09.2011 r., godz. 09.38
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 20.09.2011 r., godz. 09.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2011 r., godz. 09.38Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2466 razy.