Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr X – 96/2011

w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚ i GW
Uchwała Nr X – 96/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚ i GW


Na podst. art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie pt. „Termomodernizacja wraz z przebudową sieci cieplnych w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Wołomińskiego”, w formie dotacji i pożyczki, w ramach III Konkursu GIS, Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.


§ 2

Termin realizacji wniosku wymienionego w §1 określa się od 29.02.2012 r. do 31.05.2013 r.


§ 3

Wyraża się zgodę na zaangażowanie na cel, o którym mowa w §1 środków finansowych, niezbędnych na pokrycie wkładu własnego, które zostaną zabezpieczone w uchwałach budżetowych Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2013, w tym:
- w roku 2012 – 404.119,34
- w roku 2013 – 170.240,17


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 19.09.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 20.09.2011 r., godz. 09.37
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 20.09.2011 r., godz. 09.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2011 r., godz. 09.37Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2515 razy.