Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IX – 94/2011

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego w związku z postępowaniem w sprawie wydania zaświadczenia o pozwoleniu na budowę.
Uchwała Nr IX – 94/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 4 sierpnia 2011r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego w związku z postępowaniem w sprawie wydania zaświadczenia o pozwoleniu na budowę.Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:


§ 1

Uznaje się skargę B. G. z dnia 07.06.2011r. za bezzasadną z przyczyn zawartych
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 08.08.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 09.08.2011 r., godz. 10.38
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.08.2011 r., godz. 10.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.08.2011 r., godz. 10.38Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2529 razy.