Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IX – 91/2011

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białobrzeskiemu
Uchwała Nr IX – 91/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 4 sierpnia 2011r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi BiałobrzeskiemuNa podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powiat Wołomiński udzieli z budżetu pomocy finansowej Powiatowi Białobrzeskiemu,
w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na usuwanie skutków huraganu z dnia 14 lipca 2011 r.
2. Wartość pomocy finansowej wyniesie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).


§ 2

Podstawą przekazania przez Powiat Wołomiński Powiatowi Białobrzeskiemu środków na realizację pomocy określonej w § 1 będzie umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 08.08.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 09.08.2011 r., godz. 10.34
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.08.2011 r., godz. 10.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.08.2011 r., godz. 10.34Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2428 razy.