Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Podstawa prawna działalności KP PSP w Wołominie

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 96 poz. 667 ze zmianami), • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zmianami) • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z dnia 2001-10-27 (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1592) • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006r Nr 143 poz. 1037), • Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.


 • Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
  Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.11.2003 r., godz. 10.37
  Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.08.2007 r., godz. 15.09
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  29.08.2007 r., godz. 15.09Katarzyna PazioAktualizacja Informacji
  22.11.2005 r., godz. 13.27Katarzyna PazioDodano notę o autorstwie.
  05.11.2003 r., godz. 10.37Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

  Strona oglądana: 4148 razy.