Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Obwieszczenie Starosty Wołomińkiegow sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Zielonce, ul. Podleśna 7.

OBWIESZCZENIE

Starosta Wołomiński, stosownie do art. 33 ust. 1 pkt 2-7, art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
informuje
o wszczęciu postępowania na wniosek z dn. 01.07.2011r., Winerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79, 04-175 Warszawa, w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Zielonce, zlokalizowanej w Zielonce przy ul. Podleśnej 7,
jako instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania
o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę.


Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, pok. nr 9, 10
w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki od godz. 9.00 do 17.00, i od wtorku do piątku w godz. 8.00 do 16.00,
tel. 022 787 43 03 w. 154, 153, 135,
adres e-mail: wos@powiat-wolominski.pl
w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel Wicestarosta, data: 20.07.2011 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 20.07.2011 r., godz. 14.14
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 20.07.2011 r., godz. 14.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.07.2011 r., godz. 14.42Michał KawkaEdycja strony
20.07.2011 r., godz. 14.41Michał KawkaEdycja strony
20.07.2011 r., godz. 14.40Michał KawkaEdycja strony
20.07.2011 r., godz. 14.14Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 2979 razy.