Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII- 89/2011

w sprawie przekazania Staroście Wołomińskiemu skargi na działalność Geodety Powiatowego
Uchwała Nr VIII – 89/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie przekazania Staroście Wołomińskiemu skargi na działalność Geodety Powiatowego


Na podstawie art. 229 pkt 4 i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 6a pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Przekazuje się skargę M. O. z dnia 05.05.2011 r. Staroście Wołomińskiemu jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 28.06.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2011 r., godz. 12.10
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2011 r., godz. 12.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2011 r., godz. 12.13Małgorzata JeznachEdycja strony
01.07.2011 r., godz. 12.10Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2486 razy.