Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII – 87/2011

w sprawie zmiany uchwały o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2011 roku
Uchwała Nr VIII – 87/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2011 roku


Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407
z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Zmienia się Uchwałę Nr V-41/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2011 roku w ten sposób, że dokonuje się nowego podziału środków finansowych.
2. Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na poszczególne zadania w 2011 r. określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 28.06.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2011 r., godz. 12.05
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2011 r., godz. 12.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2011 r., godz. 12.05Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2422 razy.