Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII – 85/2011

w sprawie powierzenia Gminie Ząbki zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Miasta Ząbki
Uchwała Nr VIII – 85/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie powierzenia Gminie Ząbki zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Miasta ZąbkiNa podstawie art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński powierza Gminie Ząbki wykonanie zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Miasta Ząbki - o łącznej powierzchni 11 500 m2. W okresie od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 listopada 2011 r., na warunkach określonych w projekcie porozumienia stanowiącego załącznik do uchwały.


§ 2

Na zadanie określone w § 1 Powiat Wołomiński przekaże Gminie Ząbki środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 9 000 zł.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 28.06.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2011 r., godz. 11.57
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2011 r., godz. 11.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2011 r., godz. 11.57Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2449 razy.