Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

VIII Sesja

z dnia 27.06.2011r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr VIII-78/2011
  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2010
 • Uchwała Nr VIII – 79/2011
  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010
 • Uchwała Nr VIII – 80/2011
  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ
 • Uchwała Nr VIII-81/2011
  w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr VIII-82/2011
  w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 • Uchwała Nr VIII – 83/2011
  w sprawie przyjęcia procedury przygotowania i aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Wołomińskiego.
 • Uchwała Nr VIII - 84/2011
  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
 • Uchwała Nr VIII – 85/2011
  w sprawie powierzenia Gminie Ząbki zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Miasta Ząbki
 • Uchwała Nr VIII – 86/2011
  w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Miasta Wołomin
 • Uchwała Nr VIII – 87/2011
  w sprawie zmiany uchwały o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2011 roku
 • Uchwała Nr VIII – 88/2011
  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "OKNO NA ŚWIAT" współfinansowanego przez Unię Europejską
 • Uchwała Nr VIII- 89/2011
  w sprawie przekazania Staroście Wołomińskiemu skargi na działalność Geodety Powiatowego
 • Uchwała Nr VIII – 90/2011
  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części albo całości nieruchomości

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2011 r., godz. 10.54
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.07.2011 r., godz. 11.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.07.2011 r., godz. 11.34Małgorzata JeznachEdycja strony
01.07.2011 r., godz. 10.54Małgorzata JeznachEdycja strony
01.07.2011 r., godz. 10.54Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4712 razy.