Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII – 76/2011

w sprawie przekazania skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Uchwała Nr VII – 76/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie przekazania skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru BudowlanegoNa podstawie art. 229 pkt 2 i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Przekazuje się skargę M. P.z dnia 02.12.2010 r. do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie jako organu właściwego do rozpatrzenia skargi.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.06.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 14.27
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 14.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2011 r., godz. 14.29Magdalena RudnikEdycja strony
01.06.2011 r., godz. 14.28Magdalena RudnikEdycja strony
01.06.2011 r., godz. 14.27Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2545 razy.