Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII – 75/2011

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starostwa Powiatowego w Wołominie w zakresie funkcjonowania Wspólnoty Gruntowej na terenie miejscowości Kuligów
Uchwała Nr VII – 75/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starostwa Powiatowego
w Wołominie w zakresie funkcjonowania Wspólnoty Gruntowej na terenie miejscowości KuligówNa podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:


§ 1

Uznaje się skargę M. Ł. z dnia 07.10.2010r. za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.06.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 14.26
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 14.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2011 r., godz. 14.26Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2755 razy.