Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII - 71/2011

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Uchwała Nr VII - 71/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Wołominie.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2
Traci moc Uchwała Nr XXXI-237/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie zmieniona uchwałami: Nr XLVI-348/10 z dn. 30 września 2010r., Nr II-13/10 z dn. 20 grudnia 2010r., Nr IV-33/2011 z dn. 28 lutego 2011r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011r.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.06.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 13.57
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 13.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2011 r., godz. 13.57Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2872 razy.