Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII – 69/2011

w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego oraz bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Tłuszcz
Uchwała Nr VII – 69/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego oraz bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy TłuszczNa podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński powierza Gminie Tłuszcz wykonanie zadania publicznego, w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego oraz bieżącego utrzymania dróg powiatowych, w granicach administracyjnych gminy Tłuszcz, w części mechanicznego zamiatania ulic.
W okresie od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 30 listopada 2011 r., na warunkach określonych w projekcie porozumienia stanowiącego załącznik do uchwały.


§ 2

Na zadanie określone w § 1 Powiat Wołomiński przekaże Gminie Tłuszcz środki finansowe
w formie dotacji celowej w wysokości 45 000 zł.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.06.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 13.47
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 13.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2011 r., godz. 13.47Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2306 razy.