Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII – 68/2011

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części albo całości nieruchomości
Uchwała Nr VII – 68/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części albo całości nieruchomościNa podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 pkt 7 i 7a, art. 25a, 25b oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie całości lub części nieruchomości, stanowiącej działkę ew. nr 16, obręb 04 Zagościniec, gmina Wołomin o powierzchni 2,7605 ha, na czas nieokreślony.


§ 2

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.06.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 13.45
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 01.07.2011 r., godz. 12.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2011 r., godz. 12.40Małgorzata JeznachEdycja strony
01.06.2011 r., godz. 13.45Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2329 razy.