Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII – 67/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz uchylenie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr IV – 34/2011
Uchwała Nr VII – 67/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz uchylenie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr IV – 34/2011Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 25a, 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 16, obręb 04 Zagościniec, gmina Wołomin, o powierzchni 2,7605 ha. Przedmiotowa nieruchomość jest własnością Powiatu Wołomińskiego.


§ 2

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ma nastąpić w drodze przetargowej.


§ 3

Uchyla się uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego Nr IV – 34/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. dotyczącą zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Zagościńcu.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.06.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 13.43
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 13.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2011 r., godz. 13.45Magdalena RudnikEdycja strony
01.06.2011 r., godz. 13.43Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2326 razy.