Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII - 66/2011

w sprawie określenia Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim.
Uchwała Nr VII - 66/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 maja 2011 r.


w sprawie określenia Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim.Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Określa się Tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Zespołu
o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim, na zasadach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.06.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 13.41
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 13.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2011 r., godz. 13.41Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2474 razy.