Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII – 61/2011

w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie z przeznaczeniem na nagrody dla strażaków w 2011 roku
Uchwała Nr VII – 61/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie z przeznaczeniem na nagrody dla strażaków w 2011 rokuNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 19b pkt 1 i art. 19h pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Rada Powiatu przekazuje środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nagrody dla strażaków Komendy Powiatowej w Wołominie za szczególne osiągnięcia w służbie, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym
z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Projekt porozumienia stanowi załącznik do uchwały.


§ 2

Działanie wymienione w § 1 sfinansowane zostanie z budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2011 rok, dział 754, rozdział 75410, paragraf 3000.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego, upoważniając go do zawarcia stosownego porozumienia.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.06.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 13.22
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 13.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2011 r., godz. 13.22Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2484 razy.