Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII – 60/2011

w sprawie środków finansowych na nagrody dla policjantów w 2011 roku
Uchwała Nr VII – 60/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie środków finansowych na nagrody dla policjantów w 2011 rokuNa podstawie art. 13 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Rada Powiatu przekazuje środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej w Wołominie za szczególne osiągnięcia w służbie, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym z Komendantem Powiatowym Policji w Wołominie. Projekt porozumienia stanowi załącznik do uchwały.


§ 2

Działanie wymienione w § 1 sfinansowane zostanie z budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2011 rok, dział 754, rozdział 75404, paragraf 3000.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego, upoważniając go do zawarcia stosownego porozumienia.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.06.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 13.13
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 13.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2011 r., godz. 13.19Magdalena RudnikUsunięcie powiązania strony z plikiem
01.06.2011 r., godz. 13.19Magdalena RudnikPowiązanie strony z plikiem
01.06.2011 r., godz. 13.14Magdalena RudnikEdycja strony
01.06.2011 r., godz. 13.13Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2373 razy.