Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII - 59/2011

w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie
Uchwała Nr VII - 59/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Stołecznej Policji
w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji
w Wołominie


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2007r. Nr 43, poz. 277 z późn.zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Przekazuje się z dochodów własnych powiatu środki finansowe dla Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji
w Wołominie w wysokości 37.000zł na:
1) dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego w kwocie 35.000zł,
2) zakup urządzenia typu AlcoBlow do przeprowadzania bezdotykowych testów stanu trzeźwości kierujących pojazdami w kwocie 2.000zł.


§ 2

Działania wymienione w § 1 sfinansowane zostaną z budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2011r. dział 754, rozdział 75404, paragraf 3000 i 6170.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego, upoważniając go do zawarcia stosownego porozumienia.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 01.06.2011 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 13.09
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.06.2011 r., godz. 13.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2011 r., godz. 13.10Magdalena RudnikEdycja strony
01.06.2011 r., godz. 13.09Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2248 razy.