Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

III Sesja

z dnia 31.01.2011r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr III-15/2011
  w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr III-16/2011
  w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
 • Uchwała Nr III-17/2011
  w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
 • Uchwała Nr III-18/2011
  w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr III-19/2011
  w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr III-20/2011
  w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 • Uchwała Nr III- 21/2011
  w sprawie Procedury szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 • Uchwała Nr III-22/2011
  w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za rok 2010
 • Uchwała Nr III-23/2011
  w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Uchwała Nr III-24/2011
  w sprawie powierzenia Gminie Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
 • Uchwała Nr III-25/2011
  o zmianie uchwały Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r.
 • Uchwała Nr III-26/2011
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r.
 • Uchwała Nr III-27/2011
  w sprawie przyjęcia rezygnacji Wicestarosty Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 07.03.2011 r., godz. 13.18
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 07.03.2011 r., godz. 13.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.03.2011 r., godz. 13.18Małgorzata JeznachEdycja strony
07.03.2011 r., godz. 13.18Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4741 razy.