Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Właściwym organem do rozpatrzenia przedmiotowej skargi jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, gdyż w rzeczonej sprawie wyczerpano tok instancyjny rozpatrywania zażalenia na bezczynność starosty.
Skarga dotyczy nie wydania przez starostę decyzji administracyjnej odnośnie granic i powierzchni działki nr xxx położonej w U., której właścicielem jest skarżący. W dniu 10 sierpnia 2004 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wydał postanowienie nr 4312, zobowiązujące organ prowadzący ewidencję gruntów do załatwienia sprawy poprzez wydanie decyzji w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia. Starosta powiatu wołomińskiego nie wykonał omawianego w postanowieniu zobowiązania, niedopełniając swoich obowiązków. Nie wydanie przez starostę decyzji administracyjnej sprawiło wyczerpanie toku instancyjnego w sprawie, a to jest tożsame z prawem skarżącego do złożenia skargi na bezczynność starosty powiatu wołomińskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Warto w tym miejscu podkreślić, że o prawie złożenia skargi do WSA i wyczerpaniu toku instancyjnego w sprawie informował skarżącego już 15 października 2004 r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie.

W rzeczonej sprawie przekroczono termin 30 dni od dnia doręczenia skarżonej decyzji, a to oznacza, iż przy złożeniu skargi do WSA należy załączyć wniosek o przywrócenie terminu zawitego, wskazując ważne okoliczności (np. chorobę, okres rozpoznawania skargi przez Radę Powiatu Wołomińskiego, brak wcześniejszego pouczenia ze strony starostwa), które uniemożliwiły dotrzymanie terminu na wniesienie skargi do WSA we właściwym terminie.
Reasumując powyższe, Rada Powiatu Wołomińskiego zwraca skarżącemu przedmiotową skargę pouczając o przysługujących uprawnieniach.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 19.07.2010 r., godz. 14.21
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 19.07.2010 r., godz. 14.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.07.2010 r., godz. 14.21Emilia PłachetkoDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1239 razy.