Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Skarga Pana J. G. z dnia 27 grudnia 2005 r. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie winna zostać rozpatrzona w trybie instancyjnym, tj. przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie.
W sprawie, która jest przedmiotem skargi, jedyne kompetencje do dziania i kontroli
z wywiązywania się z obowiązków przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego posiada Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Mając na uwadze powyższe, stosownie do art. 231 w zw. z art. 229 pkt 7 k.p.a. należy przekazać przedmiotową skargę WINB.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 19.07.2010 r., godz. 14.01
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 19.07.2010 r., godz. 14.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.07.2010 r., godz. 14.01Emilia PłachetkoDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1243 razy.