Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2002 - 2006, 2002 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr I-1/02 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego
2 Uchwała Nr I-2/02 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego.
3 Uchwała Nr I-3/02 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego
4 Uchwała Nr I-4/02 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Kazimierza Rakowskiego
5 Uchwała Nr I-5/02 w sprawie: wyboru Starosty Powiatu Wołomińskiego
6 Uchwała Nr I-6/02 w sprawie: wyboru Wicestarosty Powiatu Wołomińskiego
7 Uchwała Nr I-7/02 w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego
8 Uchwała Nr I-8/02 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
9 Uchwała Nr I-9/02 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
10 Uchwała Nr II-10/02 w sprawie: uzupełnienia składu Rady Powiatu Wołomińskiego w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnego Pana Kazimierza Rakowskiego.
11 Uchwała Nr II-11/02 w sprawie: powołania komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia liczby osób wchodzących w skład komisji.
12 Uchwała Nr II-12/02 w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia i dodatku specjalnego Starosty Powiatu Wołomińskiego.
13 Uchwała Nr II-13/02 w sprawie: przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dot. przyjmowania wniosków i wydawania paszportów oraz akceptacji treści porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.
14 Uchwała Nr II-14/02 w sprawie: zmiany kategorii dróg w Gminie Wołomin.
15 Uchwała Nr II-15/02 w sprawie: zmiany kategorii dróg w Gminie Radzymin.
16 Uchwała Nr II-16/02 w sprawie: zgody na przejęcie przez Powiat Wołomiński zabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na zadania z zakresu edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej.
17 Uchwała Nr II-17/02 w sprawie: zmiany uchwały Nr XI-68/99 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 października 1999r. w części dotyczącej składu Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej.
18 Uchwała Nr II-18/02 w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Wołomińskiego.
19 Uchwała Nr II-19/02 w sprawie: ustalenia składów osobowych poszczególnych komisji stałych za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
20 Uchwała Nr II-20/02 w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
21 Uchwała Nr II-21/02 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
22 Uchwała Nr II-22/02 w sprawie: powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
23 Uchwała Nr III-23/02 w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Powiatu Wołomińskiego.
24 Uchwała Nr III-24/02 w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Powiat Wołomiński w latach 2003-2004.
25 Uchwała Nr III-25/02 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2002.
26 Uchwała Nr III-26/02 w sprawie: zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
27 Uchwała Nr III-27/02 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Powiatu Wołomińskiego.


Strona oglądana: 1243 razy.