Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2010 - 2014, 2010 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr I-1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego
2 Uchwała Nr I -2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego
3 Uchwała Nr I – 3/10 w sprawie wyboru Starosty Wołomińskiego
4 Uchwała Nr I – 4/10 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego
5 Uchwała Nr I – 5/10 w sprawie wskazania członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego, z którym nastąpi nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru
6 Uchwała Nr II-6/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Grzegorza Piotra Dudzika
7 Uchwała Nr II-7/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego
8 Uchwała Nr II-8/10 w sprawie wyboru Wicestarosty Wołomińskiego
9 Uchwała Nr II-9/10 w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia przedmiotu ich działania i składu osobowego
10 Uchwała Nr II-10/10 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Wołomińskiego
11 Uchwała Nr II-11/10 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
12 Uchwała Nr II-12/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
13 Uchwała Nr II-13/10 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie
14 Uchwała Nr II-14/10 dotycząca zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w Zagościńcu


Strona oglądana: 1861 razy.