Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykaz zamówień publicznych: 2021 rok

SPW.272.56.2021 Utworzenie numerycznej mapy gleb chronionych dla obszaru gminy RadzyminSPW.272.55.2021 Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc Postoliska ul. Stylowa 200m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz (...)SPW.272.53.2021 Wykonanie dokumentacji: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4303W ulicy Weteranów na odcinku od przejazdu kolejowego PKP do ronda Hallera (włącznie) wraz z odcinkiem ul. Jana Pawła II do skrzyżowania (...)SPW.272.54.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego wszystkich branż dla zamierzenia budowlanego Rozbudowa drogi powiatowej nr 4365W ul. Kochanowskiego w Ząbkach (...)SPW.272.52.2021Remont częściowy dachu Zespołu Szkół przy ul. Inżynierskiej 1 w ZielonceSPW.272.51.2021 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w msc. Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w msc. Słupno do drogi wojewódzkiej nr 635 (Al. Jana Pawła II) w Radzyminie (ETAP I)SPW.272.50.2021 Wykonanie dokumentacji p.n.: „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin” wraz z uzyskaniem ZRID lub decyzji pozwolenie na budowęSPW.272.49.2021 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4365W ul. Kochanowskiego w Ząbkach na odcinku od skrzyż. z ul. Drewnicką do skrzyż. z ul. Szpitalną raz przebudowa skrzyż.ul. Drewnickiej w ZąbkachSPW.272.48.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego wszystkich branż dla zamierzenia budowlanego Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4366W w ciągu ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce na odc. od rzeki Długiej do granicy (...)SPW.272.47.2021 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej Słupno– Sieraków na odcinku od drogi krajowej S-8 do granicy powiatu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami do ZRIDSPW.272.46.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego wszystkich branż dla zamierzenia budowlanego Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W ul. Matarewicza w Ossowie w zakresie budowy dodatkowej jezdni o długości 152mb (...)SPW.272.45.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego wszystkich branż dla zamierzenia budowlanego Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4366W w ciągu ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce na odc. od rzeki Długiej do granicy (...)SPW.272.43.2021 Wykonanie dokumentacji p.n: Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID lub decyzji pozwolenie na budowęSPW.272.42.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego wszystkich branż dla zamierzenia budowlanego Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych: Nr 4357W (ul. Armii Krajowej)SPW.272.41.2021 Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie na sale lekcyjneSPW.272.40.2021 Frezowanie korekcyjne nawierzchni asfaltowej oraz przełożenie ścieku ulicznego na remontowanych odcinkach dróg powiatowych.SPW.272.39.2021 Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru gminy KlembówSPW.272.38.2021 Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa w Radzyminie ul. Komunalna 8aSPW.272.37.2021 Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ostrowskiej w miejscowości Miąse w ciągu drogi powiatowej nr 4332W na odcinku, gm. TłuszczSPW.272.36.2021 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W ul. Matarewicza w Ossowie w zakresie budowy dodatkowej jezdni o długości 152 mb służąca do obsługi terenów przyległychSPW.272.35.2021 Wykonanie dokum. - Rozbudowa drogi pow. Nr 4302W ul. Wróblewskiego na odc. od ul. Weteranów do przejazdu kolejowego PKP w Radzyminie wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRIDSPW.272.34.2021 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wiktorów, gmina RadzyminSPW.272.33.2021Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 4333W w miejscowości MiędzyleśSPW.272.31.2021 Wyk. dok. p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr4303W ul. Weteranów na odcinku od przejazdu kolejowego PKP do ronda Hallera wraz z odc. ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Konstytucji 3 Maja” (...)SPW.272.30.2021 Wykonanie dokumentacji p.n.: „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin” wraz z uzyskaniem ZRID lub decyzji pozwolenie na budowęSPW.272.32.2021 ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4366 W CIĄGU UL. LIPOWA I UL. WOLNOŚCI W ZIELONCE NA ODC. OD RZEKI DŁUGIEJ DO GRANICY MIASTA GM. ZIELONKA O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK 1332BM WRAZ ZE SKRZYŻOWANIAMISPW.272.29.2021 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w msc. Urle - Adampol, gm. Jadów w ramach zadania Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm JadówSPW.272.28.2021 Zagospodarowanie z utrzymaniem zieleni na rondach i drogach powiatowychSPW.272.27.2021 Przebudowa zewnętrznej instalacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkół w WołominieSPW.272.26.2021 Wymiana nawierzchni dróg ewakuacyjnych na terenie Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, przy ulicy Inżynierskiej 1 w ZielonceSPW.272.24.2021 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych - powiat wołomińskiSPW.272.23.2021 Dostawa fabrycznie nowego traktora rok produkcji 2021SPW.272.25.2021 Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 29A w Wołominie w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na budynek biurowy (...)SPW.272.22.2021 Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru gminy Tłuszcz obszar wiejskiSPW.272.21.2021 Modernizacja opraw oświetleniowych w celu poprawy bezpieczeństwa na wybranych drogach powiatowychSPW.272.20.2021 Rozbudowa i przebudowa dróg: Nr4357W na odc. od ronda Armii Krajowej–Wołomińska–Załuskiego do skrzyż. z Piłsudskiego oraz Nr4361W(Sasina) na odc. od skrzyż. z Armii Krajowejdo skrzyż. z KobyłkowskąSPW.272.18.2021 Wykonanie dokumentacji p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4422W relacji Strachów , gm. Jadów - granica adm. powiatu wołomińskiego” wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowejSPW.272.17.2021 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej przed połączeniem z nowo układaną warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej na remontowanych odcinkach dróg powiatowychSPW.272.16.2021 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W ul. Matarewicza w Ossowie w zakresie budowy dodatkowej jezdni o długości 152 mb służąca do obsługi terenów przyległychSPW.272.15.2021 Realizacja projektu szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru gmin: Marki, Ząbki, Zielonka i KobyłkaSPW.272.14.2021 Pozimowe oczyszczanie i zamiatanie chodników i ulic powiatowych w roku 2021SPW.272.13.2021 1. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.2. Rozbiórka budynku garażowego 3. Budowa nowej siedziby Powiatowego Środowiskowego Domu SamopomocySPW.272.12.2021 Projekt i budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szkolna i Stara w Nadmie w ramach zadania: Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4308W - ul. Stara z drogą gminną ul. SzkSPW.272.11.2021 Konserwacja i naprawa samochodów, pojazdów, maszyn drogowych i urządzeń w WDPSPW.272.10.2021 Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta ZielonkaSPW.272.9.2021 Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta Marki.SPW.272.8.2021 Projekt usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycznymi na ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiźnie, gmina WołominSPW.272.7.2021 Projekt usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycznymi na ul. Załuskiego w Kobyłce, gmina KobyłkaSPW.272.6.2021 Projekt usunięcia kolizji układów drogowych z napowietrznymi sieciami energetycznymi na ul. Wołomińskiej w Kobyłce, gmina KobyłkaSPW.272.5.2021 Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85SPW.272.4.2021 Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa w Radzyminie ul. Komunalna 8aSPW.272.3.2021 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowo wybudowanego budynku Domu Dziecka w miejscowości RówneSPW.272.1.2021 Ubezpieczenia majątku i innych interesów Powiatu WołomińskiegoSPW.272.2.2021 Dostawa betonu asfaltowego z transportem w miejsce wbudowania na drogach powiatu wołomińskiego.

Strona oglądana: 361549 razy.