Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykaz zamówień publicznych: 2019 rok

SPW.272.127.2019 Konserwacja i naprawa samochodów, pojazdów, maszyn drogowych i urządzeń w WIDSPW.272.128.2019 Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.126.2019 Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą artykułów higienicznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1a, w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1 oraz w Radzyminie przySPW.272.125.2019 Zakup benzyny bezołowiowej na stacji paliw (Pb95) do pojazdów i maszyn na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.124.2019 Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w ZąbkachSPW.272.123.2019 Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4363W ul. Kolejowej w Ząbkach realizowany w ramach zadania Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Kolejowej w ZąbkachSPW.272.121.2019 Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.120.2019 Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą artykułów higienicznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1a, w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1 oraz w Radzyminie przySPW.272.119.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1118W (ul. Wczasowa) wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowegoSPW.272.117.2019 Utrzymanie zimowe dróg powiatowych powiatu wołomińskiego w roku 2020 z podziałem na zadaniaSPW.272.118.2019 Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Przebudowa ul.SPW.272.115.2019 Dostawę oleju napędowego (ON) do zbiornika zlokalizowanego w siedzibie Wydziału Inwestycji i Drogownictwa ul. Asfaltowa 1 Zagościniec oraz zakup benzyny bezołowiowej na stacji paliw (Pb95) do pojazdów i maszyn na potrzeby StarostSPW.272.114.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W ul. Matarewicza w Ossowie w zakresie budowy dodatkowej jezdnSPW.272.113.2019 Ochrona fizyczną obiektów Starostwa Powiatowego w Wołominie: 1. Zagościniec ul. Asfaltowa 1, 2. Wołomin ul. Prądzyńskiego 3, 3. Wołomin ul. Powstańców 8/10.SPW.272.111.2019 Wykonanie drenażu francuskiego na działce zlokalizowanej w miejscowości Chrzęsne przy ul. Sulejowskiej- ETAP ISPW.272.110.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4302W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzekSPW.272.109.2019 Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.108.2019 Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A3, papieru komputerowego oraz papieru do ploterów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.107.2019 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz bezpłatny odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowychSPW.272.106.2019 Wykonanie wycinki drzew w ilości 65 sztuk zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu WołomińskiegoSPW.272.105.2019 Remont pomieszczeń Wydziału Geodezji w WołominieSPW.272.102.2019 Remont patio w Zespole Szkół w ZielonceSPW.272.101.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącegoSPW.272.100.2019 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na przebudowie drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od msc. Majdan do msc. Ręczaje Polskie w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku odSPW.272.99.2019 Utworzenie numerycznej mapy gleb chronionych dla obszaru Gminy PoświętneSPW.272.98.2019 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego ze skrzynią ładunkową samowyładowczą (typ 3WH) z wywrotem trójstronnym na podwoziu 8x4 wraz z montażem żurawiaSPW.272.97.2019 Dostawa sprzętu i wyposażenia komputerowegoSPW.272.95.2019 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego do prac kontrolno-terenowych na terenach dróg powiatu wołomińskiegoSPW.272.94.2019 Remont nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego w KobyłceSPW.272.93.2019 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na rozbudowie drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowości Majdan od km 0+000,00 do km 4+863,38SPW.272.91.2019 WYKONANIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI drogi gminneSPW.272.90.2019 WYKONANIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI drogi powiatoweSPW.272.89.2019 Utworzenie numerycznej mapy gleb chronionych dla obszaru Gminy PoświętneSPW.272.88.2019 Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.87.2019 Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie ETAP IIISPW.272.86.2019 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCHSPW.272.85.2019 Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. „PrzebuSPW.272.84.2019 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na rozbudowie drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul.100lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie w ramach zadania RozbudowSPW.272.83.2019 Dostawa zestawu do skanowaniaSPW.272.82.2019 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. RadzyminSPW.272.81.2019 Utworzenie numerycznej mapy gleb chronionych dla obszaru Gminy PoświętneSPW.272.80.2019 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Szpitalna w Ząbkach na odcinku od ul. Narutowicza do granic administracyjnych miastaSPW.272.79.2019 Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Batorego i Wyspiańskiego oraz budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzySPW.272.78.2019 Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni przed połączeniem z nowo układaną warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach zadania: „Przebudowa drogi nr 4329W w miejscowości Białki gm. Tłuszcz”.SPW.272.77.2019 Wykonanie robót polegających na ustawieniu opornika drogowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem na odcinku 670 mb w ramach zadania: „Przebudowa drogi nr 4329W w miejscowości Białki gm. Tłuszcz”SPW.272.76.2019 Zakup betonu asfaltowego wraz z transportem na miejsce wbudowania dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej nr 4329W w ramach zadania: „Przebudowa drogi nr 4329W w miejscowości Białki gm. Tłuszcz”SPW.272.75.2019 Dostawa zestawu do skanowaniaSPW.272.74.2019 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Majdan-Ręczaje Polskie w ramach zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gSPW.272.72.2019 Wykonanie remontu łazienki oraz adaptacji części szatni na druga łazienkę w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie ul. Jana Pawła II 18SPW.272.71.2019 Wykonanie remontu tarasu i balkonu oraz robót towarzyszących w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce przy ul. Poniatowskiego 29SPW.272.70.2019 Dostawa zestawów do skanowaniaSPW.272.66.2019 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowości Majdan od km 0+000,00 do km 4+863,38 w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314WSPW.272.69.2019 Zakup betonu asfaltowego wraz z transportem na miejsce wbudowania dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej nr 4334W w ramach zadania: Przebudowa drogi nr 4334W na odcinku od msc. Klembów do msc. Rasztów gm. KlembówSPW.272.68.2019 Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni przed połączeniem z nowo układaną warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach zadania: Przebudowa drogi nr 4334W na odcinku od msc. Klembów do msc. Rasztów gm KlembówSPW.272.67.2019 Zaprojektowanie i budowę tężni solankowej wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, ciągami pieszymi i obiektami małej infrastrukturySPW.272.65.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji pn. Budowa parkingu przy ul. Gdyńskiej dla pacjentów szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzjiSPW.272.64.2019 Wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj, instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie przy ul. Miłej 22SPW.272.63.2019 Wykonanie remontu łazienki oraz adaptacji części szatni na druga łazienkę w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie ul. Jana Pawła II 18SPW.272.62.2019 Dostawa zestawów do skanowaniaSPW.272.61.2019 Wykonanie rozbudowy budynku Zespołu Szkół Specjalnych o zewnętrzny szyb windowy przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych w Wołominie ul. Miła 22SPW.272.60.2019 Dostawa sprzętu komputerowegoSP.272.59.2019 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul.100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w ZagościńcuSPW.272.58.2019 Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. „RozbudSPW.272.57.2018 Wykonanie remontu tarasu i balkonu oraz robót towarzyszących w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce przy ul. Poniatowskiego 29SPW.272.56.2019 Dostawa wyposażenia do Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.55.2019 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4331W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Cienką w miejscowości Dzięcioły, gm. TłuszczSPW.272.54.2019 Remont w Zespole Szkół w Zielonce z podziałem na zadaniaSPW.272.53.2019 Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiegoSPW.272.52.2019 Wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj, instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie przy ul. Miłej 22SPW.272.51.2019 Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta ZąbkiSPW.272.50.2019 Wykonanie doświetlenia istniejących przejść dla pieszych na terenie Powiatu Wołomińskiego w ramach zadania pn.: Doświetlenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa 15 punktówSPW.272.49.2019 Dostawa wyposażenia do Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.48.2019 Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. „RozbudSPW.272.47.2019 Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 w Nowym Kraszewie realizowany w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nrSPW.272.46.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje, gm. Poświętne (na odcinku od dz. ew. nrSPW.272.45.2019 Projekt osnowy wysokościowej (dwufunkcyjnej) dla obszaru gmin: Klembów, Dąbrówka, Radzymin i WołominSPW.272.44.2019 Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta ZąbkiSPW.272.43.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku garażowo-magazynowego z przeznaczeniem na szatnie szkolną wraz z budowa łącznika funkcjonalnego do budynku Zespołu Szkół Techniczno-ZawodowychSPW.272.42.2019 Budowa domu dziecka w miejscowości RówneSPW.272.41.2019 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie Etap II na odcinku od skrzyżowania ul. Reja do AL. Niepodległości w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie odSPW.272.40.2019 Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej wraz z przyłączeniem elektrycznym oraz oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4314W m. Leśniakowizna w ramach zadania: Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przSPW.272.39.2019 Modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Ruda, gmina RadzyminSPW.272.38.2019 Modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Borki, gmina RadzyminSPW.272.37.2019 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowości Majdan od km 4+850 do km 6+976 polegająca na budowie chodników i zjazdów wraz z ułożeniem warstwy ścieralnej w ramach zadania: PrzebudoSPW.272.36.2019 Remont budynku zabytkowego ZSO w Radzyminie z podziałem na części Część 1: Montaż płotków przeciwśniegowych. Inne roboty remontowo – instalacyjne Część 2: Renowacja wewnętrznych drewnianych schodówSPW.272.35.2019 Wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj, instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie przy ul. Miłej 22SPW.272.34.2019 Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta Kobyłka - część południowaSPW.272.33.2019 Projekt osnowy wysokościowej (dwufunkcyjnej) dla obszaru gmin: Klembów, Dąbrówka, Radzymin i WołominSPW.272.32.2019 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowSPW.272.31.2019 Dostawa betonu asfaltowego z transportem w miejsce wbudowania w drogach powiatu wołomińskiegoSPW.272.30.2019 Remont drogi powiatowej Nr 4354W na odcinku od skrzyżowania z DK nr 8 w do działki ew. nr 54/9 w ramach zadania Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4354W ul. Fabryczna gm. MarkiSPW.272.28.2019 Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni przed połączeniem z nowo układaną warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej na remontowanych odcinkach dróg powiatowychSPW.272.27.2019 Wykonanie robót polegających na ustawieniu z jednej strony jezdni opornika drogowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem, a z drugiej strony krawężnika 20x30 na ławie betonowej z oporem na odcinku długości ok 850 mb w ramach zadaniaSPW.272.26.2019 Dostawa sprzętu komputerowegoSPW.272.25.2019 Remont budynku zabytkowego ZSO w Radzyminie z podziałem na części Część 1: Montaż płotków przeciwśniegowych. Inne roboty remontowo instalacyjne Część 2: Renowacja wewnętrznych drewnianych schodówSPW.272.24.2019 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych – powiat wołomińskiSPW.272.23.2019 Czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu wołomińskiegoSPW.272.22.2019 Utrzymanie zimowe dróg powiatowych powiatu wołomińskiego z podziałem na zadaniaSPW.272.21.2019 Dostawa sprzętu komputerowegoSPW.272.20.2019 Dostawa betonu asfaltowego z transportem w miejsce wbudowania w drogach powiatu wołomińskiegoSPW.272.19.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4302W w msc. Ruda - Rejtanówka, gm. RadzyminSPW.272.18.2019 Remont elewacji i wejścia do budynku Zespołu Szkół ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz w ramach zadania: Modernizacja Zespołu Szkół w TłuszczuSPW.272.17.2019 OCZYSZCZANIE POZIMOWE ORAZ MECHANICZNE ZAMIATANIE ULIC POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGOSPW.272.16.2019 Wykonanie zagospodarowania turystycznego dwóch działek w Starych Załubicach (Gmina Radzymin) i w Kuligowie (Gmina Dąbrówka) z podziałem na zadaniaSPW.272.14.2019 UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCHSPW.272.15.2019 UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG POWIATOWYCH POWIATU WOŁOMINSKIEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIASPW.272.13.2019 Wykonanie podbudowy z kruszywa gruzu betonowego: grubość warstwy 15cm po zagęszczeniu na długości 850m o szerokości 7m. Lokalizacja droga powiatowa nr 4345W Myszadła- PodbaleSPW.272.12.2019 Remont klatki schodowej i korytarza w budynku Zespołu Szkół ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz w ramach zadania „Modernizacja Zespołu Szkół w Tłuszczu”SPW.272.11.2019 Remont drogi powiatowej nr 2206W na odcinku Krawcowizna – Białki gm. Strachówka – zakup i rozłożenie kruszywa na długości 1000 mbSPW.272.10.2019 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie Etap I na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ul. Reja wraz z budową ronda na tym skrzyżowaniu w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa ul. WileńskiejSPW.272.9.2019 Budowa drogi powiatowej ul. Granicznej na odcinku 0,8 km od dz. Nr ew. 96 obręb Starowola, gmina Jadów w ramach zadania Budowa drogi w Starowoli, gm. JadówSPW.272.8.2019 Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej wraz z przyłączeniem elektrycznym oraz oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4314W m. Leśniakowizna w ramach zadania: Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przySPW.272.7.2019 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolnej) w m. Słupno gm. Radzymin na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do ulicy Spokojnej w m. Słupno w km 0+000,00 do km 0+473,53SPW.272.6.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4337W wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID)SPW.272.1.2019 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W (odcinek drogi od zjazdu w km 0+297,74 do zjazdu w km 0+425,76 wraz z budową tych zjazdów) – przebudowa ciągu ulic Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Mareck

Strona oglądana: 361547 razy.