Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykaz zamówień publicznych: 2018 rok

SPW.272.135.2018 Budowa drogi powiatowej – ul. Granicznej na odcinku 0,8 km od dz. Nr ew. 96 obręb Starowola, gmina Jadów w ramach zadania Budowa drogi w Starowoli, gm. JadówSPW.272.134.2018 Naprawa samochodów, pojazdów, maszyn drogowych i urządzeń w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.131.2018 Konwój wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.130.2018 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W – przebudowa ciągu ulic Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Mareckiej z ul. Przyjacielską w Kobyłce, gm. KobyłkaSPW.272.129.2018 Dostawa część 1: benzyny bezołowiowej (Pb95) do pojazdów oraz maszyn część 2: oleju napędowego (ON) do samochodów na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.128.2018 Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A3, papieru komputerowego oraz papieru do ploterów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.127.2018 Frezowanie nawierzchni asfaltowej w drodze powiatowej ul. Weteranów w gm. Radzymin w ramach zadania: Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 4303W na odcinku Radzymin tory kolejowe Łąki do granicy powiatu, gm. RadzyminSPW.272.126.2018 Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni przed połączeniem z nowo układaną warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4303W w RadzyminieSPW.272.125.2018 Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.123.2018 Konwój wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowychSPW.272.122.2018 Zakup betonu asfaltowego wraz z transportem na miejsce wbudowania dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej nr 4335W w ramach zadania: Projekt i przebudowa chodnika Klembów - Sitki, gmina KlembówSPW.272.121.2018 Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej wraz z przyłączeniem elektrycznym oraz oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4314W m. Leśniakowizna w ramach zadania: Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych pSPW.272.120.2018 Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.119.2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz bezpłatny odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowychSPW.272.118.2018 Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A3, papieru komputerowego oraz papieru do ploterów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.117.2018 Wykonanie prac remontowych w tym malarskich w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce przy ul. Józefa Poniatowskiego 29SPW.272.114.2018 Zakup betonu asfaltowego wraz z transportem na miejsce wbudowania dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej nr 4303W w ramach zadania: Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 4303W na odcinku Radzymin – tory kolejowe Łąki doSPWW.272.116.2018 Dostawa sprzętu komputerowegoSPW.272.115.2018 Ustawienie oporników drogowych w ul. Weteranów na odcinku wskazanym przez Zamawiającego w ramach zadania Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 4303W na odcinku Radzymin - tory kolejowe Łąki do granicy powiatu, gm. RadzyminSPW.272.113.2018 Dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.112.2018 Dostawa używanego walca stalowego, sztywno ramowego do robót bitumicznychSPW.272.111.2018 Zakup betonu asfaltowego wraz z transportem na miejsce wbudowania tj. drogi wewnętrzne bazy Wydziału Inwestycji i Drogownictwa ul. Asfaltowa 1 ZagościniecSPW.272.110.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4304W (ul. Polna w msc. Cegielnia), gm. Radzymin wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID)SPW.272.109.2018 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4335W (ul. Jana Pawła II) na odcinku od skrzyżowania z ul. Żymirskiego w Klembowie do skrzyżowania w kierunku miejscowości Sitki (wraz z przebudową skrzyżowania), gm. Klembów”w ramach zadania SPW.272.108.2018 Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej do całorocznego utrzymania czystości na terenach powiatu wołomińskiegoSPW.272.107.2018 Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 4344W w miejscowości Jadów i Wójty, gm. Jadów w ramach zadania: Budowa chodnika na odcinku Jadów - Wójty (od istniejącego chodnika przy ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą powiatową 434SPW.272.106.2018 Utworzenie numerycznej mapy gleb chronionych dla obszaru Gminy KlembówSPW.272.105.2018 Projekt budowy parkingu na dz. ew. nr 597 obręb 0001 przy ul. Radzymińskiej w Tłuszczu w ramach zadania: Budowa parkingu przy szkole - ZS TłuszczSPW.272.104.2018 Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni przed połączeniem z nowo układaną warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4324W w miejscowości ChajętySPW.272.103.2018 Zakup betonu asfaltowego wraz z transportem na miejsce wbudowania dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej nr 4324W w ramach zadania: Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w miejscowości ChajętSPW.272.102.2018 Wykonanie doświetlenia istniejących przejść dla pieszych na terenie Powiatu Wołomińskiego w ramach zadania pn.: Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwaSPW.272.101.2018 Dostawa używanego walca stalowego, sztywno ramowego do robót bitumicznychSPW.272.100.2018 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektoSPW.272.99.2018 Wykonanie wycen nieruchomościSPW.272.98.2018 Utrzymanie zimowe dróg powiatowych powiatu wołomińskiego w sezonie 2018 / 2019 z podziałem na zadaniaSPW.272.97.2018 Odtworzenie i odmulanie rowów przydrożnych na terenie powiatu wołomińskiegoSPW.272.96.2018 Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 4344W w miejscowości Jadów i Wójty, gm. Jadów w ramach zadania: Budowa chodnika na odcinku Jadów - Wójty (od istniejącego chodnika przy ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą powiatową 43SPW.272.95.2018 Projekt budowy parkingu na dz. ew. nr 597 obręb 0001 przy ul. Radzymińskiej w Tłuszczu w ramach zadania: „Budowa parkingu przy szkole - ZS Tłuszcz”SPW.272.94.2018 Remont drogi powiatowej Nr 4367W na odcinku od ronda w Majdanie do działki ew. nr 42/14 w obrębie Cięciwa w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4367W od ronda w Majdanie w kierunku wsi CięciwaSPW.272.93.2018 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowSPW.272.92.2018 Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Wojska Polskiego i Jana Sobieskiego w ZąbkachSPW.272.91.2018 Wykonanie doświetlenia istniejących przejść dla pieszych na terenie Powiatu Wołomińskiego w ramach zadania pn.: Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwaSPW.272.90.2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 4335W w miejscowości Klembów - dostawa masy bitumicznejSPW.272.89.2018 Wykonanie zagospodarowania turystycznego dwóch działek w Starych Załubicach (Gmina Radzymin) i w Kuligowie (Gmina Dąbrówka) z podziałem na częściSPW.272.88.2018 Wykonanie instalacji elektrycznej namiotu typu halowego w ChrzęsnemSPW.272.87.2018 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W – przebudowa ciągu ulic Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce, gm. KobyłkaSPW.272.86.2018 Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Wojska Polskiego i Jana Sobieskiego w ZąbkachSPW.272.85.2018 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz jednostek organizacyjnychSPW.272.84.2018 Wykonanie pac remontowych w tym malarskich w budynkach Starostwa ul. Prądzyńskiego 3 i Legionów 78SPW.272.83.2018 Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie z podziałem na częściSPW.272.82.2018 Wykonanie zasilania rezerwowego z zespołu prądotwórczego obiektu Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w Zielonce przy ul. Józefa Poniatowskiego 29 na dz. Nr. Ew. 62 obr 5-40-06SPW.272.81.2018 Budowa wpustów deszczowych wraz z przykanalikami w ulicy Weteranów w m. Łąki oraz Radzymin w ramach zadania pn.: „Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 4303W na odcinku Radzymin – tory kolejowe Łąki do granicy powiaSPW.272.80.2018 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku od km 4+376,72 do km 6+984,00 polegająca na budowie kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem jezdni m. Leśniakowizna, gmina WołominSPW.272.79.2018 Wykonanie prac polegających na obustronnym ustawieniu opornika drogowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem z poszerzeniem istniejącej szerokości jezdni z 5,5m do 6,0m na odcinku ok 930mb w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowSPW.272.78.2018 Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 4344W w miejscowości Jadów i Wójty, gm. Jadów w ramach zadania: Budowa chodnika na odcinku Jadów - Wójty (od istniejącego chodnika przy ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą powiatową 4347Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz jednostSPW.272.77.2018 Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do namiotu w ChrzęsnemSPW.272.76.2018 Przeprowadzenie prac konserwatorskich lokomotywy parowej Ty2-1226 wraz z tendrem - zabytku techniki BEMAG 1943 r. wpisanego do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego pod nr B -215SPW.272.75.2018 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4320W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rowem melioracyjnym w m. Dąbrówka, gmina DąbrówkaSPW.272.74.2018 Wykonanie instalacji elektrycznej namiotu typu halowego w ChrzęsnemSPW.272.73.2018 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz jednostek organizacyjnychSPW.272.72.2018 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na przebudowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektoweSPW.272.71.2018 Wykonanie prac polegających na obustronnym ustawieniu opornika drogowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem z poszerzeniem istniejącej szerokości jezdni z 5,5m do 6,0m na odcinku ok 930mb w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowSPW.272.70.2018 Wykonanie zasilania rezerwowego z zespołu prądotwórczego obiektu Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w Zielonce przy ul. Józefa Poniatowskiego 29 na dz. Nr. Ew. 62 obr 5-40-06SPW.272.69.2018 Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych o zewnętrzny szyb windowy przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych w Wołominie przy ul. Miłej 22SPW.272.68.2018 Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta Kobyłka - część północnaSPW.272.67.2018 Wykonanie zagospodarowania turystycznego dwóch działek w Starych Załubicach (Gmina Radzymin) i w Kuligowie (Gmina Dąbrówka) z podziałem na częściSPW.272.66.2018 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4320W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rowem melioracyjnym w m. Dąbrówka, gmina DąbrówkaSPW.272.65.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4325W na odcinku ulic Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)SPW.272.64.2018 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na przebudowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektoweSPW.272.63.2018 Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 4344W w miejscowości Jadów i Wójty, gm. Jadów w ramach zadania: Budowa chodnika na odcinku Jadów - Wójty (od istniejącego chodnika przy ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą powiatową 43SPW.272.61.2018 Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w miejscowości Strachówka do wysokości działki nr231/3 obręb gmina Strachówka realizowany w ramach zadania „Przebudowa drogi pSPW.272.60.2018 Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową DP 4343W w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów realizowany w ramach zadania „Przebudowa drogi nr 4343W i rozbudowa skrzyżowania od DK 50 zSPW.272.59.2018 Remont pomieszczeń i ogrodzenia w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1aSPW.272.58.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4339W w msc. Strachów i msc. Iły, gm. Jadów ETAP I - na odcinku od zjazdu na wysokości dz. ew. nr 640 w msc. Urle (ul. Poniatowskiego) do końca obrębu IŁY (ul. UłańSPW.272.57.2018 Wykonanie prac dotyczących ustawienia opornika drogowego 12x25 cm na ławie betonowej z oporem o łącznej długości około 2720.- mb. Lokalizacja od torów kolejowych w kierunku Krusza, droga powiatowa nr 4335WSPW.272.56.2018 Wykonanie zagospodarowania turystycznego dwóch działek w Starych Załubicach (Gmina Radzymin) i w Kuligowie (Gmina Dąbrówka) z podziałem na częściSPW.272.55.2018 Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych o zewnętrzny szyb windowy przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych w Wołominie przy ul. Miłej 22SPW.272.54.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4360W ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej (na odcinku od ul. Poznańskiej do ronda w Czarnej) w Wołominie polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z przebudową isSPW.272.53.2018 Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową DP 4343W w miejscowości Zawiszyn, gmina JadówSPW.272.52.2018 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowSPW.272.51.2018 Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta KobyłkaSPW.272.50.2018 Modernizacja boisk o nawierzchni ze sztucznej trawy w ZSE Wołomin oraz ZSO Radzymin z podziałem na częściSPW.272.49.2018 Budowa chodnika w ulicy Korczaka na odcinku od istniejącego chodnika do wiaduktu w Radzyminie w ramach zadania Budowa drogi nr 4337 ul. Korczaka w Radzyminie (od istniejącego chodnika do skrzyżowania z ul. Radosną w Wiktorowie), gm.SPW.272.48.2018 Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w miejscowości Strachówka do wysokości działki nr231/3 obręb gmina Strachówka realizowany w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowejSPW.272.45.2018 Zakup betonu asfaltowego wraz z transportem na miejsce wbudowania dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej nr 4329W w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W na odcinku od granicy gminy Tłuszcz do drogi krajowej nr 50,SPW.272.47.2018 Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych o zewnętrzny szyb windowy przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych w Wołominie przy ul. Miłej 22SPW.272.46.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i ul. Mokra) – Mokre – Łosie, gm. Radzymin wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID)SPW.272.44.2018 Odtworzenie i odmulanie rowów przydrożnych na terenie powiatu wołomińskiegoSPW.272.43.2018 Dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami i oprogramowaniemSPW.272.42.2018 Zakup, dostawa i montaż dwóch kontenerów sanitarnych wraz z garderobą zlokalizowanych w namiocie dla potrzeb imprez okolicznościowych przy Pałacu w Chrzęsnem w ramach zadania: Budowa namiotu halowego na terenie pałacu w Chrzęsnem,SPW.272.41.2018 Projekt szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru gmin: Jadów, Poświętne, Strachówka i TłuszczSPW.272.40.2018 Remont pomieszczeń w Zespole Szkół w ZielonceSPW.272.39.2018 Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i rekonstrukcyjnych lokomotywy parowej Ty2-1226 wraz z tenderem - zabytku techniki BEMAG 1943 r. wpisanego do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego pod nr B -SPW.272.38.2018 Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W od drogi krajowej nr 50 w miejscowości Strachówka do wysokości działki nr231/3 obręb gmina Strachówka realizowany w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowejSPW.272.37.2018 Modernizacja ewidencji gruntów obręb Arciechów, gm. RadzyminSPW.272.36.2018 Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w Zespole Szkół Specjalnych w WołominieSPW.272.35.2018 Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni przed połączeniem z nowo układaną warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej na drogach powiatowych na powierzchni 66 000m2SPW.272.34.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4339W w msc. Strachów i msc. Iły gm. Jadów na odcinku od granicy z miejscowości Urle do granicy z powiatem wyszkowskim (ul. Urlańska w msc. Iły i ul. Bitwy WarszaSPW.272.33.2018 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowSPW.272.32.2018 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4335W (ul. Jana Pawła II) na odcinku od skrzyżowania z ul. Żymirskiego w Klembowie do skrzyżowania w kierunku miejscowości Sitki (wraz z przebudową skrzyżowania), gm. Klembów w ramach zadania ProjektSPW.272.31.2017 Dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami i oprogramowaniemSPW.272.30.2018 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku od styku skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 do skrzyżowania ulic Kościuszki, Łąkowej i Polnej (wraz z tym skrzyżowaniem) w Tłuszczu, gm. Tłuszcz w ramach zadania: PrzebudoSPW.272.29.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin (ul. Leśna i ul. Mokra) - Mokre - Łosie, gm. Radzymin wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID)SPW.272.28.2018 Remont budynku zabytkowego ZSO Radzymin z podziałem na częściSPW.272.27.2018 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych – powiat wołomińskiSPW.272.26.2018 Wykonanie podziałów nieruchomości do celów związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) dla zadania: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz zSPW.272.22.2018 Oczyszczanie elementów kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu wołomińskiegoSPW.272.21.2018 Utrzymanie zimowe dróg powiatowych w sezonie 2018 w gm. TłuszczSPW.272.20.2018 Budowa namiotu halowego na terenie pałacu w Chrzęsnem, gm. TłuszczSPW.272.19.2018 Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budową ul. Głównej w MarkachSPW.272.18.2018 Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i rekonstrukcyjnych lokomotywy parowej Ty2-1226 wraz z tenderem - zabytku techniki BEMAG 1943 r. wpisanego do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego pod nr B -2SPW.272.16.2018 Dostawa betonu asfaltowego z transportem w miejsce wbudowania w drogach powiatu wołomińskiegoSPW.272.17.2018 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowejSPW.272.15.2018 Sporządzenie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowo-pieszej przy drodze powiatowej nr 4311 W na odcinku od msc. Rżyska do msc. St. KraszewSPW.272.14.2018 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) i/lub decyzji Pozwolenie na budowę oraz opracowanieSPW.272.13.2018 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) i/lub decyzji Pozwolenie na budowę oraz opracowanieSPW.272.12.2018 Oczyszczanie pozimowe oraz mechaniczne zamiatanie ulic powiatowych na terenie powiatu wołomińskiegoSPW.272.11.2018 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) i/lub decyzji Pozwolenie na budowę oraz opracowanieSPW.272.10.2018 Remont budynku zabytkowego ZSO Radzymin z podziałem na częściSPW.272.9.2018 Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na wskazanych drogach publicznych będących w Zarządzie Powiatu WołomińskiegoSPW.272.8.2018 Remont drogi powiatowej nr 4337W ul. Mazowieckiej w Dobczynie, gm. Klembów na odcinku ok. 775mbSPW.272.6.2018 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka (na odcinku od km 0+053,00 do 0+560,00) polegająca na budowie chodnika z zatokami autobusowymi w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. DąbrówSPW.272.7.2018 Ochrona fizyczna obiektów Starostwa Powiatowego w Wołominie: 1. Zagościniec ul. Asfaltowa 1, 2. Wołomin ul. Prądzyńskiego 3, 3. Wołomin ul. Powstańców 8/10.SPW.272.5.2018 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID) lub decyzji Pozwolenie na budowę oraz opracowanie komSPW.272.4.2018 Budowa namiotu halowego na terenie pałacu w Chrzęsnem, gm. TłuszczSPW.272.3.2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz bezpłatny odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowychSPW.272.2.2018 Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy w miejscowości Sulejów ul. Kwiatowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328W na długości działki nr 103 do skrzyżowania z ul. Ogrodową oraz przebudowa ul. Ogrodowej do rozwidlenia z Szosą JSPW.272.1.2018 Ochrona fizyczną obiektów Starostwa Powiatowego w Wołominie: 1. Zagościniec ul. Asfaltowa 1, 2. Wołomin ul. Prądzyńskiego 3, 3. Wołomin ul. Powstańców 8/10.

Strona oglądana: 361552 razy.