Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykaz zamówień publicznych: 2016 rok

SPW.272.99.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4309W relacji Czarna, ul. Chabrowa, gm. Wołomin - Nowy Janków, gm. Radzymin w ramach zadania Projekt chodnika wraz z przebudową drogi Nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm.SPW.272.98.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do Al. Niepodległości wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizacjeSPW.272.97.2016 Dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na zadaniaSPW.272.96.2016 Dostawa nowego lub używanego przegubowo-teleskopowego podnośnika koszowego na pojeździe samochodowym o DMC do 3,5T na potrzeby Powiatu WołomińskiegoSPW.272.95.2016 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz bezpłatny odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowychSPW.272.94.2016 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz jednostek organizacyjnychSPW.272.93.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do Al. Niepodległości wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizacje inSPW.272.92.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4309W relacji Czarna, ul. Chabrowa, gm. Wołomin - Nowy Janków, gm. Radzymin w ramach zadania Projekt chodnika wraz z przebudową drogi Nr 4309W w msc. Nowy Janków, gm.SPW.272.91.2016 Zad. 1: dostawa paliw do samochodów, pojazdów i maszyn dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie Zad. 2: dostawa artykułów eksploatacyjnych do samochodów, pojazdów i maszyn dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.90.2016 Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A3, papieru komputerowego oraz papieru do ploterów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.89.2016 Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.86.2016 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W na odcinku od działki nr ew. 368/1 obręb 0029 Lipiny Stare do ronda w msc. Majdan w ramach zadania: Projekt i budowa chodnika na odcinku od cmentarza w Wołominie do ronda w MajdanieSPW.272.87.2016 Dostawa fabrycznie nowej układarki poboczy i poszerzeń drógSPW.272.85.2016 Dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.84.2016 Dostawa fabrycznie nowej układarki poboczy i poszerzeń drógSPW.272.83.2016 Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 4344W w miejscowości Jadów i Wójty, gm. JadówSPW.272.82.2016 Zakup sprzętu komputerowego z dostawą i instalacją do siedziby zamawiającego i jednostek zamawiającegoSPW.272.81.2016 Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni na drogach Powiatu WołomińskiegoSPW.272.79.2016 Dostawa sprzętu komputerowegoSPW.272.80.2016 UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG POWIATOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO w sezonie 2016/2017SPW.272.78.2016 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul Warszawskiej i Kościuszki gm. TłuszczSPW.272.77.2016 Przebudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie w ramach zadania modernizacja skrzyżowania ul. Wileńskiej i Ogrodowej w WołominieSPW.272.76.2016 Prace modernizacyjne w salach lekcyjnych w Zespole Szkół w Wołominie ul Legionów 85SPW.272.75.2016 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zagańczyka (od dz. Ew. nr 10/2 i 2/5 do działki Ew. nr 16/1) oraz na odcinku 2 i 3 ul. Załuskiego w Kobyłce, gm. Kobyłka. W części budowy kanalizacji deszczowej na odcSPW.272.74.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Rozbudowy drogi powiatowej Nr 4331W we wsi Jaźwie, gmina Tłuszcz oraz dokumentacji przetargowej i kosztorysowej nSPW.272.73.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i rozbudowę budynku Biblioteki Pedagogicznej położonej w Wołominie przy ul. Ogrodowej 1aSPW.272.72.2016 Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni na drogach Powiatu Wołomińskiego, na odcinkach: od Kołakowa do Józefowa(4306W), od Józefowa do Dręszewa (4338W), od Dręszewa do Dąbrówki (4320W), Radzymin ul. Wróblewskiego (4302W) skrzyżowaniSPW.272.71.2016 Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 4344W w miejscowości Jadów i Wójty, gm. JadówSPW.272.70.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Rozbudowy drogi powiatowej Nr 4335W na odcinku od Klembowa do m. Sitki oraz dokumentacji przetargowej i kosztorySPW.272.69.2016 Przegląd osnowy szczegółowej oraz przegląd i pomiar kontrolny osnowy pomiarowej stabilizowanej dla sekcji 1:10000: 7.180.21, 7.180.22, 7.180.23, 7.179.21, 7.179.22, 7.179.23, 7.178.21, 7.178.22, 7.178.23, 7.177.21, 7.177.22, 7.177.2SPW.272.68.2016 Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiegoSPW.272.67.2016 Budowa w systemie zaprojektuj i wybuduj budynku administracyjno-socjalnego Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w miejscowości Zagościniec przy ul. AsfaltowejSPW.272.66.2016 Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z podziałem na zadaniaSPW.272.65.2016 Prace modernizacyjne w salach lekcyjnych w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85SPW.272.64.2016 Remont drogi powiatowej ul. POW w RadzyminieSPW.272.63.2016 Zakup masy dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej nr 4339 W na odcinku o długości 1 705mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4340W (ul. Kukawska) do granicy powiatu w Strachowie, gm. Jadów w ramach zadania Przebudowa drogi powiatSPW.272.62.2016 Przebudowa drogi powiatowej nr 4302W - ul. Wróblewskiego w Radzyminie, gm. RadzyminSPW.272.61.2016 Przebudowa drogi powiatowej nr 4344W w miejscowości Myszadła, gm. Jadów - przebudowa przepustuSPW.272.60.2016 Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4314W Poświętne - Turze na rzece Rządza, gm. PoświętneSPW.272.59.2016 Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W na terenie gminy Poświętne w ramach zadania: Projekt przebudowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan PoświętneSPW.272.58.2016 Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biuroweSPW.272.57.2016 Zaprojektowanie i wykonanie 2 szt. hal stalowych w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1SPW.272.56.2016 Przebudowa i remont istniejącej kotłowni w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 7, RadzyminSPW.272.55.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Rozbudowy drogi powiatowej Nr 4331W we wsi Jaźwie, gmina Tłuszcz oraz dokumentacji przetargowej i kosztorysowej nSPW.272.54.2016 Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Wolności w Zielonce, gm. Zielonka w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Wolności w Zielonce, gm. ZielonkaSPW.272.53.2016 Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków dla obrębu 0040 - Cięciwa, gm. WołominSPW.272.52.2016 Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29 dz. Nr Ew 62 obr. Nr 0047, 5-40-06SPW.272.51.2016 Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biuroweSPW.272.50.2016 Zaprojektowanie i wykonanie 2 szt. hal stalowych w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1SPW.272.49.2016 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb 0001 Helenów, gmina WołominSPW.272.47.2016 Dostawa betonu asfaltowego z transportem w miejsce wbudowania w drodze powiatowej w m. Ludwinów na odcinku około 918 mb, gmina Dąbrówka w ramach zadania: Przebudowa ciągu drogowego Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka.SPW.272.45.2016 Dostawa betonu asfaltowego z transportem w miejsce wbudowania w drogach powiatu wołomińskiego.SPW.272.48.2016Remont chodników wraz ze zjazdami przy drodze powiatowej Nr 4314W we wsi Jadwiniew (na odcinku od dz. Ew. Nr 234 obr. Poświętne do dz. Ew. nr 523 obr. Cygów ok. 250 mb) i Cygów (na odcinku od dz. Ew. Nr 555 do dz. Ew. nr 585 obr. CygSPW.272.46.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Rozbudowy drogi powiatowej Nr 4331W we wsi Jaźwie, gmina Tłuszcz oraz dokumentacji przetargowej i kosztorysowej nSPW.272.44.2016Zakup sprzętu komputerowego z dostawą i instalacją do siedziby zamawiającego i jednostek zamawiającego.SPW.272.43.2016 Przebudowa ciągu drogowego Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów na odcinku około 918 mb w Ludwinowie, gmina DąbrówkaSPW.272.42.2016 Remont klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1SPW.272.41.2016Odtworzenie rowów przydrożnych z ukształtowaniem pobocza na terenie powiatu wołomińskiegoSPW.272.40.2016 Przebudowa drogi powiatowej ul. Krechowieckiej na odcinku 1301,44 mb w Kobyłce, gmina KobyłkaSPW.272.39.2016 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Klembów gm. KlembówSPW.272.38.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy i-lub przebudowy dwóch odcinkSPW.272.37.2016 Wymiana stolarki okiennej na ścianie frontowej budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie przy Al. Armii Krajowej 38SPW.272.36.2016 Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla obszaru miasta Radzymin.SPW.272.35.2016 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w reSPW.272.33.2016 Przebudowa ul. Szpitalnej w ZąbkachSPW.272.34.2016 Przebudowa drogi powiatowej nr 4344W od msc. Jadów do msc. Myszadła, gm. Jadów na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku StarowoliSPW.272.32.2016 Czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu WołomińskiegoSPW.272.31.2016 Wymiana nawierzchni chodników, zjazdów i zatoki na ul. Piłsudskiego w Ząbkach w ramach zadania Przebudowa chodnika w ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Skorupki, gm. ZąbkiSPW.272.30.2016Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w Dąbrówce na drodze powiatowej Nr 4320W, gm. Dąbrówka w ramach zadania p.n. Remont mostu w DąbrówceSPW.272.29.2016 Wykonanie nakładek z mieszanki mineralno-asfaltowej na drogach powiatu wołomińskiegoSPW.272.28.2016 Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Wolności w Zielonce, gm. Zielonka w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Wolności w Zielonce, gm. ZielonkaSPW.272.27.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 4301W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatSPW.272.26.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy i-lub przebudowy drogi powiaSPW.272.25.2016 Dostawa sprzętu komputerowego, laptopów wraz z akcesoriami i oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.24.2016 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Leśniakowizna gm. WołominSPW.272.23.2016 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Majdan gm. WołominSPW.272.22.2016 Dostawa betonu asfaltowego z transportem w miejsce wbudowania w drogach powiatu wołomińskiegoSPW.272.21.2016 OCZYSZCZANIE POZIMOWE ORAZ MECHANICZNE ZAMIATANIE ULIC NA TERENIE POWIATU WOŁOMINSKIEGOSPW.272.20.2016 Czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu WołomińskiegoSPW.272.19.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy i/lub przebudowy drogi powiatSPW.272.18.2016 Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Wolności w Zielonce, gm. ZielonkaSPW.272.17.2016 Zakup masy dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej nr 4306 na odcinku o długości 1 100mb od ulicy Leśnej w Radzyminie w kierunku miejscowości Zawady, gm. Radzymin” w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4306SPW.272.16.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 4323W w msc. CSPW.272.15.2016 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji zimnej wody użytkowej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w budynku Zespołu Szkół Techniczno Zawodowych w Radzyminie -w części internatu zgodnie z dokumeSPW.272.14.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy i przebudowy drogi powiSPW.272.7.2016 Sporządzenie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi powiatowej nr 4338W na odcinku od miejscowości Kowalicha do miejscowości Marianów gmina Dąbrówka w ramach zadania pn.: Przebudowa ciągu drogowego Kuligów-Józefów-Kowalicha-MarianóSPW.272.13.2016 WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA DROGACH POWIATOWYCH - POWIAT WOŁOMIŃSKISPW.272.12.2016 Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy drogi powiatowej na odcinku od dz. nr ew. 96 obr. Starowola do granicy powiatu wołomińskiego w obrębie Myszadła na odcinku około 1565 mb w miejscowości Starowola, gmina Jadów w ramach zSPW.272.11.2016 Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4351W w msc. Poświętne, ul. Mikołaja KopernikaSPW.272.10.2016 Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4330W w msc. Miąse, gm. TłuszczSPW.272.9.2016 Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach, gm. ZąbkiSPW.272.8.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na drodze powiatowej 4334W w msc. Lipka, gm. KlembówSPW.272.6.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4312W na odcinku Zagościniec - Helenów - gm. WołominSPW.272.5.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4316W na odcinku od ul. Granicznej do ul. 1-go Maja w m. WołomSPW.272.4.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na drodze powiatowej 4344W w msc. Wójty, gm. JadówSPW.272.3.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na drodze powiatowej 4330W w msc. Kury, gm. TłuszczSPW.272.2.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. RadzyminSPW.272.1.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na drodze powiatowej 4331W w msc. Dzięcioły, gm. Tłuszcz

Strona oglądana: 361557 razy.