Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykaz zamówień publicznych: 2014 rok

SPW.272.157.2014Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.155.2014 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.144.2014 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz jednostek organizacyjnych.SPW.272.152.2014 Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.153.2014 Dostawa paliw i artykułów eksploatacyjnych do samochodów, pojazdów i maszyn dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.149.2014 Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A3, papieru komputerowego, papieru ozdobnego oraz papieru do ploterów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.151.2014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4352W polegająca na modernizacji nawierzchni chodników i zjazdów na ulicy Szerokiej w Kobyłce w ramach zadania Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W, Nr 4352W oraz jej remont w zakresie wykoSPW.272.148.2014 Holowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i pojazdów przewożących materiały niebezpieczne usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiego w miejsce wyznaczone do przechowywania pojazdówSPW.272.146.2014 Konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych(konwój)SPW.272.145.2014 Holowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiego w miejsce wyznaczone do przechowywania pojazdówSPW.272.142.2014 Dostawa nowego mikrociągnika z osprzętem na potrzeby Powiatu WołomińskiegoSPW.272.141.2014 Konserwacja i naprawa samochodów, pojazdów, maszyn drogowych i urządzeń w WID.SPW.272.143.2014 Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego z podziałem na zadania: Zad. 1: Dostawa sprzętu komputerowego (laptopy) wraz z oprogramowaniem biurowym. Zad. 2: Dostawa cyfroSPW.272.138.2014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4352W polegająca na modernizacji nawierzchni chodników i zjazdów na ulicy Szerokiej w Kobyłce w ramach zadania Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W, Nr 4352W oraz jej remont w zakresie wykoSPW.272.139.2014 Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.137.2014 Konserwacja i naprawa samochodów, pojazdów, maszyn drogowych i urządzeń w WID.SPW.272.136.2014 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCHSPW.272.135.2014 Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego w hologram wraz z aplikacją edukacyjną.SPW.272.134.2014 Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego z podziałem na zadania:SPW.272.131.2014 UTRZYMANIE ZIMOWE CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH W GMINACH: WOŁOMIN, KOBYŁKA, ZIELONKA, ZĄBKI POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO w sezonie 2014/2015SPW.272.133.2014 Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Nr 4360W (ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej) w Wołominie odcinek od ul. Lwowskiej (km 0+000,00) do ul. Krakowskiej (km 0+301,00) (w ramach zadania: Przebudowa ul. Piłsudskiego iSPW.272.126.2014 Remont boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2SPW.272.129.2014 Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego z podziałem na zadania: Zad. 1: Dostawa sprzętu komputerowego (laptopy) wraz z oprogramowaniem biurowym oraz torbą. Zad. 2: DoSPW.272.128.2014 Dostawa wyposażenia reprezentacyjnego i scenicznego z podziałem na zadania została podzielony na pięć zadań: Zadanie I. Dostawa stojaków flagowych, stojaków do flagietek i masztów flagowych wraz z wyposażeniem, flagami i flagietkaSPW.272.130.2014 Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego w hologram wraz z 3 aplikacjami edukacyjnymi.SPW.272.127.2014 Remont chodników w drodze powiatowej Nr 4359W ul. Wileńskiej w WołominieSPW.272.124.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla budowy nowego śladu drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z DW 631 do projektowanego wiaduktuSPW.272.125.2014 Dostawa soli drogowej białej gruboziarnistejSPW.272.122.2014 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4361W ul. Lipińskiej z drogą gminną ul. Sikorskiego w WołominieSPW.272.123.2014 Holowanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiego w miejsce wyznaczone do przechowywania pojazdówSPW.272.120.2014 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4360W (ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej) w Wołominie odcinek od ul. Lwowskiej (km 0+000,00) do ul. Krakowskiej (km 0+309,71)SPW.272.121.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4304W (ul. Szkolnej) w m. Słupno, gm. Radzymin w ramach zadania - budowa chodnika (etap I) w ul. Szkolnej w Słupnie gm. RadzyminSPW.272.116.2014 Utrzymanie zimowe dróg powiatowych powiatu wołominskiego w sezonie 2014/2015 z podziałem na zadaniaSPW.272.118.2014 Budowa odwodnienia w ulicy Spacerowej w m. Słupno w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Spacerowej w Słupnie gm. RadzyminSPW.272.119.2014 Remont chodników w drodze powiatowej Nr 4359W ul. Wileńskiej w WołominieSPW.272.113.2014 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz bezpłatny odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowychSPW.272.114.2014 Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gmina WołominSPW.272.117.2014 Holowanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiego w miejsce wyznaczone do przechowywania pojazdówSPW.272.115.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla budowy drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania ulic Mareckiej, Szerokiej i Dworkowej w Kobyłce dSPW.272.112.2014 Realizację zadania pod nazwą Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni przy ul. Jana Pawła II o pomieszczenia kotłowni gazowej CO, CW, sal lekcyjnych na I i II piętrze oraz oranżerii na III piętrze- część IIISPW.272.109.2014 Remont drogi powiatowej nr 4338W w miejscowości Marianów, Kowalicha, Ludwinów i Józefów w gminie Dąbrówka na terenie powiatu wołomińskiegoSPW.272.110.2014 Zaprojektowanie, wykonanie i montaż drewnianych elementów małej infrastruktury turystycznej w tym: wiat turystycznych, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic informacyjno-edukacyjnych, gier terenowych, fotościanki i barier ocSPW.272.111.2014 Remont mostu drogowego na rzece Długiej w miejscowości Zielonka w ciągu drogi powiatowej nr 4266W ul. Lipowa w ZielonceSPW.272.108.2014 Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 4333W i drogi powiatowej nr 4351W w m. Międzyleś, gm. PoświętneSPW.272.107.2014 Holowanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiego w miejsce wyznaczone do przechowywania pojazdówSPW.272.105.2014 Budowa parkingu dla samochodów przy drodze powiatowej ul. Willowej w DuczkachSPW.272.106.2014 Remont opasek bezpieczeństwa przy ul. Warszawskiej w Tłuszczu (DP nr 4325W)Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na: - dostawie i montażu urządzenia do wyświetlenia hologramu 3D wraz z oprogramowaniem i aplikacją, - dostawie i montażu stSPW.272.102.2014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4352W polegająca na modernizacji nawierzchni chodników i zjazdów na ulicach Mareckiej i Załuskiego w KobyłceSPW.272.104.2014 Holowanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiego w miejsce wyznaczone do przechowywania pojazdówSPW.272.103.2014 Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiegoSPW.272.101.2014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W polegająca na modernizacji nawierzchni chodników i zjazdów na ulicach Wolności i Lipowej w Zielonce w ramach zadania Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W, Nr 4352W oraz jej remont w zSPW.272.100.2014 Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4340W w miejscowości Adampol, gm. JadówSPW.272.97.2014 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Chrzęsne gmina TłuszczSPW.272.94.2014 Remont drogi powiatowej w miejscowości Kąty Wielgi, gmina StrachówkaSPW.272.96.2014 Remont mostu drogowego na rzece Długiej w miejscowości Zielonka w ciągu drogi powiatowej nr 4266W ul. Lipowa w ZielonceSPW.272.95.2014 Remont pomieszczeń parteru w budynku Domu Dziecka w miejscowości RówneSPW.272.92.2014 Dostawa dywanów i chodników - wyposażenie zespołu pałacowego, adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne.SPW.272.91.2014 Dostawa betonu asfaltowego z transportem w miejsce wbudowania w drogach Powiatu Wołomińskiego.SPW.272.89.2014 Dostawa i montaż systemu monitoringu drogi powiatowej nr 4314W - ul. Hallera i Matarewicza w miejscowości Turów i Ossów gm. Wołomin.SPW.272.88.2014 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000 przeznaczonego na a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (wydatki inwestycyjne) w kwocie 1.981.400 PLN b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaSPW.272.87.2014 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Chrzęsne gmina TłuszczSPW.272.82.2014 REMONTY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGOSPW.272.86.2014 Budowa chodnika w msc. Dąbrowica, gm. PoświętneSPW.272.84.2014 Budowa chodnika na długości 422 mb we wsi Rżyska, gmina RadzyminSPW.272.81.2014 Projekt oznakowania szlaków turystycznych oraz usługę znakowania szlaków turystycznych.SPW.272.80.2014 Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w ZąbkachSPW.272.78.2014 Realizację zadania pod nazwą Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni przy ul. Jana Pawła II o pomieszczenia kotłowni gazowej CO, CW, sal lekcyjnych na I i II piętrze oraz oranżerii na III piętrzeSPW.272.79.2014 Dostawa reprodukcji obrazów i systemu do ekspozycji obrazów - wyposażenie zespołu pałacowego, adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne.SPW.272.75.2014 Awaryjna przebudowa komory rewizyjnej na przepuście na rz. Beniaminówce, droga powiatowa nr 4306W - ul. POW, Gmina RadzyminSPW.272.76.2014 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4320W we wsi Zaścienie na odcinku o długości około 292 mb w ramach zadania pn. Dokończenie budowy chodnika w Zaścieniach, gm. DąbrówkaSPW.272.74.2014 Dostawa i montaż aktywnych znaków drogowych D-6 na wybranych ulicach Powiatu Wołomińskiego w ramach zadania pn. Bezpieczna droga do szkoły -montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszychSPW.272.73.2014 Dostawa maszyn i urządzeń dla warsztatu samochodowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w TłuszczuSPW.272.72.2014 Modernizacja drogi Helenów-Cisówka, gm. PoświętneSPW.272.71.2014 Budowa chodnika w msc. Dąbrowica, gm. Poświętne.SPW.272.70.2014 Opracowanie oraz wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. Powiat Wołomiński - wyprawa z naturą i kulturą dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu OperacyjnSPW.272.68.2014 Adaptacja budynku przy Zespole Szkół w Wołominie 05-200 Wołomin ul. Legionów 85SPW.272.69.2014 Dostawa i montaż systemu monitoringu drogi powiatowej nr 4314W - ul. Hallera, Matarewicza, Kasprzykiewicza w msc. Turów, Ossów, Leśniakowizna, gm. Kobyłka i Wołomin.SPW.272.67.2014 Remont chodnika na drodze powiatowej nr 4303W - ul. Weteranów w RadzyminieSPW.272.64.2014 Dostawa maszyn i urządzeń dla warsztatu samochodowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w TłuszczuSPW.272.65.2014 Wykonanie modernizacji przyłącza gazowego w Zespole Pałacowym w Chrzęsnem, polegającej na montażu w ogrodzeniu szafki gazowej, wykonaniu projektu instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji gazowej od szafki do kotłowniSPW.272.63.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej połączenia drogi krajowej nr 8 (Al. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 4309W (ul. Spacerowa) w m. Słupno, gm. Radzymin w ramach zadania Przebudowa ul. Spacerowej w Słupnie, gm. Radzymin.SPW.272.62.2014 Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego - stan zerowy 05-250 Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 26SPW.272.61.2014 Przebudowa drogi powiatowej nr 4340W w miejscowości Adampol, gm. JadówSPW.272.59.2014 Projekt oznakowania szlaków turystycznych oraz usługę znakowania szlaków turystycznychSPW.272.57.2014 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338W we wsi Ludwinów - Kowalicha - część 1 - na odcinku o długości około 940 mb w ramach zadania pn. MODERNIZACJA CZĘŚCI DROGI KULIGÓW-JÓZEFÓW-KOWALICHA MARIANÓW, GM. DĄBRÓWKASPW.272.56.2014 Wykonanie i montaż elementów stolarskich - obudowy grzejników, drzwi, okiennice, boazeria, adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego.SPW.272.60.2014 Wykonanie kompleksowych analiz oraz usług doradczych na potrzeby realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego dla zadań: 1. Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji 2. Powiatowy Ośrodek Edukacji.SPW.272.53.2014 Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w ZąbkachSPW.272.54.2014 Modernizacja drogi Helenów - Cisówka, gm. PoświętneSPW.272.55.2014 Wołomin: Dostawa: - zalewowej masy asfaltowej na gorąco- około 2200kg; - emulsji kationowej szybko-rozpadowej - około 9000kgSPW.272.51.2014 Montaż prefabrykowanego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 100 m³ na terenie Domu Dziecka w miejscowości RówneSPW.272.52.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w m. ZwierzynSPW.272.50.2014 Dostawa reprodukcji obrazów i systemu do ekspozycji obrazów - wyposażenie zespołu pałacowego, adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne.SPW.272.48.2014 Projekt oznakowania szlaków turystycznych oraz usługę znakowania szlaków turystycznychSPW.272.49.2014 Budowa chodnika w Ręczajach Polskich i Ręczajach Nowych, gm. Poświętne. Droga powiatowa nr 4314WSPW.272.47.2014 Budowa ul. Willowej w Duczkach, gm. WołominSPW.272.46.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej połączenia drogi krajowej nr 8 (al. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 4309W (ul. Spacerowa) w m. Słupno, gm. Radzymin w ramach zadania PRZEBUDOWA UL. SPACEROWEJ W SŁUPNIE, GM. RADZYMIN.SPW.272.42.2014 Dostawa: -zalewowej masy asfaltowej na gorąco- około 2200kg -emulsji kationowej szybko-rozpadowej - około 9000kg.SPW.272.45.2014 Dostawa elementów barier drogowych SP-04.SPW.272.43.2014 Przebudowa ciągu drogi 4311W Turów - Leśniakowizna - Majdan, gm. WołominSPW.272.44.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w m. ZwierzynSPW.272.41.2014 Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego, wykonanie elementów stolarskich - obudowy grzejników, drzwi, okiennice, boazeriaSPW.272.39.2014 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych - powiat wołomińskiSPW.272.40.2014 Prace remontowo - budowlane - Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - część I.SPW.272.36.2014 Dostawa dekoracji okiennych – wyposażenie zespołu pałacowego, adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne.SPW.272.34.2014 Dostawa znaków drogowychSPW.272.38.2014 Budowa chodnika we wsi Myszadła, gm. Jadów w drodze powiatowej nr 4344W na odcinku od km 0+00 do km 0+830.SPW.272.32.2014 Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie, gm. Klembów.SPW.272.37.2014 Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4324W na odcinku od skrzyżowania ul. Warszawskiej do ulic Czapskiego i Witosa w msc. Małopole w ramach zadania PRZEBUDOWA SKRSPW.272.35.2014 Opracowanie kompleksowych analiz, usługi doradcze oraz przygotowanie i udział w charakterze eksperta, w postępowaniu na wybór partnera prywatnego na potrzeby realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego - PowiatSPW.272.33.2014 Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego, dostawa oświetlenia scenicznego, nagłośnienia i elementów estradowychSPW.272.31.2014 Opracowanie kompleksowych analiz, usługi doradcze oraz przygotowanie i udział w charakterze eksperta, w postępowaniu na wybór partnera prywatnego na potrzeby realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego - PowiatSPW.272.27.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Sulejów, gm. Jadów (w ramach zadania BUDOWA CHODNIKA W SULEJOWIE (PROJEKT), GM. JADÓW)SPW.272.28.2014 DOSTAWĘ NOWEGO SAMOCHODU UŻYTKOWEGO o DMC do 3500kg dla STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIESPW.272.30.2014 Rozbudowa o klatkę schodową i przebudowa istniejącego poddasza, polegająca na zmianie sposobu użytkowania części poddasza budynku w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku na sale lekcyjne ETAP IISPW.272.25.2014 Dostawa rur stalowych ocynkowanych ze szwemSPW.272.26.2014 Dostawa masy mineralno-bitumicznej NA ZIMNO do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowychSPW.272.22.2014 Dostawa betonu asfaltowego z transportem w miejsce wbudowania w drogach powiatu Wołomińskiego.SPW.272.23.2014 Konserwacja i naprawa samochodów osobowych i dostawczych w Wydziale Inwestycji i DrogownictwaSPW.272.24.2014 Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego - roboty budowlaneSPW.272.21.2014 UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGOSPW.272.20.2014 Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego, dostawa reprodukcji obrazów i systemu do ekspozycji obrazów.SPW.272.15.2014 Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego, akcesoria kuchenneSPW.272.19.2014 Wykonanie wycen nieruchomościSPW.272.16.2014 Budowa chodnika rondo Kury-Stryjki, gm. Tłuszcz od km 0+947,50 do km 1+377,66 oraz wykonanie robót drogowych od km 0+088,88 do km 1+377,66 (W RAMACH ZADANIA BUDOWA CHODNIKA RONDO KURY - STRYJKI, GM. TŁUSZCZ)SPW.272.14.2014 Czyszczenie elementów odwodnienia deszczowego znajdującego się w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu WołomińskiegoSPW.272.18.2014 Wykonanie montażu drzwi dymoszczelnych przeszklonych na korytarzach i instalacji monitoringu w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1SPW.272.17.2014 Wykonanie montażu drzwi dymoszczelnych przeszklonych na korytarzach i instalacji monitoringu w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85SPW.272.13.2014 OCZYSZCZANIE POZIMOWE ORAZ MECHANICZNE ZAMIATANIE ULIC NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGOSPW.272.12.2014 Dostawa nowego samochodu użytkowego o DMC do 3500kg dla Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.10.2014 Dostawa nowego rębaka tarczowego z samodzielnym napędem na podwoziu z homologacją dla Starostwa Powiatowego w WołominieSPW.272.8.2014 Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego, wykonanie elementów stolarskich – obudowy grzejników, drzwi, okiennice, boazeria.SPW.272.11.2014 Dostawa i montaż stolarki okiennej PCV do budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie ul. Jana Pawła II - w części dobudowywanej 15 szt., dostawa i montaż jednego świetlika dachowego oraz wykucie otworów drzwiowych i montażSPW.272.9.2014 Wykonanie remontu sali gimnastycznej i korytarzy w Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie ul. Konstytucji 3-Maja 26SPW.272.7.2014 Budowa chodnika w drodze powiatowej Kraszew Stary - Rasztów, gm. KlembówSPW.272.5.2014 Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego, renowacja mebli historycznych.SPW.272.4.2014 Budowę chodnika we wsi Myszadła, gm. Jadów w drodze powiatowej nr 4344W na odcinku od km 0+00 do km 0+830SPW.272.6.2014 Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy chodnika wraz z odwodnieniem oraz zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 4329W w miejscowości Kury, gm. Tłuszcz (w ramach zadania BUDOWA CHODNIKA RONDO KURY - STRYJKI, GM. TSPW.272.2.2014 Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego, dostawa mebli nowoczesnych i ogrodowych.SPW.272.3.2014 Dostawa Tefra Stab na drogi powiatowe

Strona oglądana: 361562 razy.