Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykaz zamówień publicznych: 2013 rok

Konserwacja i naprawa samochodów, pojazdów, maszyn drogowych i urządzeń w WIDAdaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego, dostawa oświetlenia scenicznego, nagłośnienia i elementów estradowychDostawa papieru kserograficznego, papieru komputerowego oraz papieru do ploterówDostawa środków czystości dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieDostawa artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieAdaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowego: dostawa sprzętu elektrycznego, elektronicznego, biurowego i AGD.Świadczenie usług pocztowych (przy użyciu maszyny do frankowania oraz opłaty skredytowanej) w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania oraz zwrotu przesyłek pocztowych i paczek niedoręczonych na potrzeby StarosKonserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych w pasach dróg powiatowychDostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieDostawa środków czystości dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieDostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz bezpłatny odbiór zuzytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowychUtrzymanie zimowe dróg powiatowych w gm. Jadów, StrachówkaDostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A3, papieru komputerowego oraz papieru do ploterów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieWykonanie dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia w ul. Spacerowej, gm. RadzyminDostawa laptopów na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku i Zespołu Szkół Specjalnych w MarkachDostawa bonów towarowych dla osób uprawnionych w Starostwie Powiatowym w WołominieKonwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych (konwój)Dostawa drukarek, sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieDostawa paliw i artykułów eksploatacyjnych dl samochodów, pojazdów i maszyn dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieDostawa pomocy dydaktycznych i sprzętów do zajęć specjalistycznych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku i Zespołu Szkół Specjalnych w Markach z podziałem na zadaniaWykonanie remontu rurociągu sieci cieplnej w Zespole Szkół w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KORCZAKA W RADZYMINIEBUDOWA CHODNIKA RONDO KURY - STRYJKI, GMINA TŁUSZCZBudowa chodnika we wsi Dzięcioły, gm. Tłuszcz - droga powiatowa 4329WWykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomościOdbudowa rurociągu w msc. Nadbiel, gm. PoświętneDokończenie budowy drogi w miejscowości Adampol, gm. JadówWykonanie dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia w ul. Spacerowej, gm. RadzyminWykonanie koncepcji projektowej zabezpieczenia terenów zalewowych w dorzeczu rzeki Czarnej przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt, z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej gmin WołominWykonanie koncepcji projektowej zabezpieczenia terenów zalewowych w dorzeczu rzeki Rządza przed powodzią w powiecie wołomińskim na terenie gmin: Radzymin oraz KlembówPrzebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4333W i drogi powiatowej nr 4351W w miejscowości Międzyleś, gm. PoświętneWykonanie remontu rurociągu sieci cieplnej w Zespole Szkół w Wołominie ul Legionów 85Budowa chodnika w msc. Zabraniec na odcinku Zabraniec - Trzcinka, gm. PoświętneBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KORCZAKA W RADZYMINIE W RAMACH ZADANIA: Budowa chodnika przy ul. Korczaka w RadzyminieDostawa masy mineralno-bitumicznej na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowychWykonanie koncepcji projektowej zabezpieczenia terenów zalewowych w dorzeczu rzeki Czarnej przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt, z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej gmin WołominWykonanie koncepcji projektowej zabezpieczenia terenów zalewowych w dorzeczu rzeki Rządza przed powodzią w powiecie wołomińskim na terenie gmin: Radzymin oraz KlembówWymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania ul. Wileńskiej i ul. Ogrodowej w Wołominie w ramach zadania pn. MODERNIZACJA SKRZYŻOWAŃ W UL. WILEŃSKIEJ, GMINA WOŁOMINRemont przepustów zlokalizowanych w drogach będących w Zarządzie Powiatu WołomińskiegoWYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA DROGACH POWIATOWYCH - POWIAT WOŁOMIŃSKIUtrzymanie zimowe dróg powiatowych z podziałem na zadaniaWykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4334 w ul. Kolejowej i w ul. Wołomińskiej w Ostrówku, gmina Klembów w ramach zadania pn.PRZEBUDOWA UL. ŻYMIRSKIEGO W KLEMBOWIE. KONTYNUACJA PRZEBUDOWY DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ 634 W MIEJSCOWZakup energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz jednostek organizacyjnychWykonanie remontu dachu szatni w Zespole Szkół w TłuszczuWykonanie koncepcji projektowej zabezpieczenia terenów zalewowych w dorzeczu rzeki Rządza przed powodzią w powiecie wołomińskim na terenie gmin: Radzymin oraz KlembówDostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieDostawa i montaż maszyn, urządzeń i wyposażenia na potrzeby Warsztatów Szkolnych w Tłuszczu - część IIBudowa chodnika w ul. 11-go listopada w Borzymach w ramach zadania Budowa chodnika Urle-Borzymy, gm. Jadów (kontynuacja)Dostawa soli drogowej białej gruboziarnistejTurystyczne zagospodarowanie doliny Bugu, Kuligów, gm. DąbrówkaRozbiórka budynków na terenie Zespołu Szkół w TłuszczuPrzebudowa drogi powiatowej nr 4306W w miejscowości Guzowatka w ramach zadania inwestycyjnego Budowa odwodnienia w Guzowatce, gm. DąbrówkaWykonanie prac remontowo adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni przy ul. Jana Pawła IIDostawa i montaż maszyn, urządzeń i wyposażenia na potrzeby Warsztatów Szkolnych w Tłuszczu - część IIWykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania ul. Wileńskiej i ul. Ogrodowej w Wołominie w ramach zadania pn. Modernizacja skrzyżowania w ul. Wileńskiej, gmina WołominPrzebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4333W i drogi powiatowej 4351W w miejscowości Międzyleś, gm. PoświętneWykonanie remontu schodów zewnętrznych w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3Wykonanie remontu dachu szatni w Zespole Szkół w TłuszczuRemont klatki schodowej wraz z podjazdem w Zespole Szkół 05-200 Wołomin, ul. Legionów 85Remont drogi powiatowej nr 4311W w msc. Stary KraszewDOSTAWA I MONTAŻ AKTYWNYCH ZNAKÓW DROGOWYCH D-6 NA WYBRANYCH ULICACH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA POPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATOWYCH W POBLIŻU PLACÓWEK OŚWIATOWYCHWykonanie, prac remontowo adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni przy ul. Jana Pawła II w RadzyminieBudowa ulicy Willowej w Duczkach, gm. WołominModernizacja drogi powiatowej nr 4346W relacji Strachówka - RozalinModernizacja ulic Lipowej i Wolności w ZielonceModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kowalicha gm. DąbrówkaModernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dobczyn gm. Klembów.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4338W Ludwinów - Kowalicha w ramach zadania pn. MODERNIZACJA CZĘŚCI DROGI KULIGÓW-JÓZEFÓW-KOWALICHA MARIANÓW, GM. DĄBRÓWKABudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338W we wsi Józefów na odcinku od km 0+00 do km 0+070; Przebudowa chodnika i zatoki parkingowej w drodze powiatowej nr 4338W w msc. Kuligów (gmina Dąbrówka) przy kościele oraz Budowa chodnika wraz ze zjazdami wPrzebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Marecka i Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka z podziałem na zadaniaModernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85Wykonanie remontu szatni w Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie ul. Konstytucji 3 maja 26Remont pomieszczeń pracowni elektrotechniki w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1Holowanie statków i innych obiektów pływających usuniętych z obszaru wodnego na terenie powiatu wołomińskiego oraz na przechowywanie ich w strzeżonym porcie, przystani lub na strzeżonym parkingu na terenie powiatu wołomińskiegoAdaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego z podziałem na zadania.Wykonanie dokumentacji projektowej na: Remont mostu w miejscowości Jadów, gm. JadówDostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieWykonanie dokumentacji projektowej na: Budowę ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gm. WołominRemont pomieszczeń pracowni energetyki odnawialnej w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1.Przebudowa ul. Lipińskiej w WołominieWykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4338W Ludwinów - Kowalicha w ramach zadania pn. MODERNIZACJA CZĘŚCI DROGI KULIGÓW-JÓZEFÓW-KOWALICHA MARIANÓW, GM. DĄBRÓWKAProwadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiegoHolowanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiego w miejsce wyznaczone do przechowywania pojazdówDostawa betonu asfaltowego a transportem na miejsce wbudowania w drogach Powiatu WołomińskiegoRemont przepustów w drogach Powiatu Wołomińskiego z podziałem na zadaniaRozbudowa o klatkę schodową i przebudowa istniejącego poddasza, polegającego na zmianie sposobu użytkowania części poddasza budynku w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku na sale lekcyjne ETAP IPrzebudowa ul. Żymirskiego w KlembowieHolowanie statków i innych obiektów pływających usuniętych z obszaru wodnego na terenie powiatu wołomińskiego oraz na przechowywanie ich w strzeżonym porcie, przystani lub na strzeżonym parkingu na terenie powiatu wołomińskiegoSpędźmy aktywnie czas - budowa placu rekreacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku ul. Arcybiskupa Z. Felińskiego 1Wykonanie, zgodnie z przedstawioną koncepcją, projektu rozbudowy budynku ZSTZ w Radzyminie o pomieszczenia kotłowni gazowej CO, CW, sal lekcyjnych oraz oranżerii. Wykonanie projektu przebudowy instalacji gazowej zewnętrznej, instalacji gazowej wewnętrznejDOSTAWA I MONTAŻ AKTYWNYCH ZNAKÓW DROGOWYCH D-6 NA WYBRANYCH ULICACH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA POPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATOWYCH W POBLIŻU PLACÓWEK OŚWIATOWYCHDostawa betonu asfaltowego z transportem w miejsce wbudowania w ramach inwestycji Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gmina Dąbrówka.Remont przepustów w drogach powiatu wołomińskiego z podziałem na zadania
Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi wojewódzkiej 635 na odcinku Czarna - projektowany węzeł Wołomin na trasie S8Dostawa używanego samochodu użytkowego kombi o DMC do 3500 kg dla powiatu wołomińskiegoModernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dobczyn gm. KlembówUdzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 10 000 000Przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów zamontowanych w budynkach Starostwa Powiatowego w WołominieBudowa chodnika we wsi Dzięcioły, gmina Tłuszcz - droga powiatowa 4329WDostawa i montaż maszyn i urządzeń na potrzeby Warsztatów Szkolnych w TłuszczuDostawa używanego samochodu użytkowego kombi o DMC do 3500 kg dla Starostwa Powiatowego w WołominieOddymianie klatki schodowej wspomagane mechanicznie w budynku Domu Dziecka w RównemRemont dachu w Szkole Specjalnej w Markach, 05-270 Marki ul. Kasztanowa 21Remont ulicy Piłsudskiego w ZąbkachRemont kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku ul. Arcybiskupa Z. FelińskiegoBudowa chodnika w Postoliskach, gmina Tłuszcz - droga powiatowa 4352WBudowa chodnika Urle-Borzymy, gm. JadówOdbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu powiatu wołomińskiegoBudowa chodnika w Zaścieniach, gmina DąbrówkaDostawa i montaż maszyn i urządzeń na potrzeby warsztatów szkolnych w TłuszczuDostawa używanego samochodu użytkowego kombi o DMC do 3500 kgDostawa masy mineralno-bitumicznej (na zimno) do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowychPrzeprowadzenie badań jakości usług publicznych oraz opracowanie 6 strategii rozwoju usług publicznych w powiecie wołomińskimWykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych - Powiat WołomińskiOczyszczanie pozimowe, mechaniczne zamiatanie ulic na terenie powiatu wołomińskiego z podziałem na częściDostawa dwóch nowych samochodów dostawczych o DMC 3500 kg dla Starostwa Powiatowego w Wołominie.UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGODostawa betonu asfaltowego z transportem na miejsce budowy.WYKONANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ Nr 4352W, ul. ZAŁUSKIEGO, ZAGAŃCZYKA, gm. Kobyłka W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC ZAŁUSKIEGO, ZAGAŃCZYKA, MARECKA I SZEROKA W KOBYŁCEUtrzymanie zimowe dróg powiatowychDostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce
Dostawa dwóch nowych samochodów dostawczych o DMC do 3500kg dla Starostwa Powiatowego w WołominiePrzeprowadzenie badań jakości usług publicznych oraz opracowanie 6 strategii rozwoju usług publicznych w powiecie wołomińskimRemont korytarzy w Zespole Szkół w ZielonceWykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej - ul. Ręczajskiej w Kobyłce

Strona oglądana: 361565 razy.