Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykaz zamówień publicznych: 2012 rok

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4360W (UL. PIŁSUDSKIEGO I UL. RADZYMIŃSKIEJ) W WOŁOMINIEKonserwacja i naprawa samochodów, pojazdów, maszyn drogowych i urzadzeń w WIDŚwiadczenie usług pocztowych (przy użyciu maszyn do frankowania oraz opłaty skredytowanej dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.Remont przepustów w drogach Powiatu Wołomińskiego - II etapLicytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego formatu A4 i A3, papieru komputerowego oraz papieru do ploterów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieŚwiadczenie usług pocztowych (przy użyciu maszyny do frankowania oraz opłaty skredytowanej) dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieWykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej - ul. Ręczajska w KobyłceZadanie 1: Konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych (konwój). Zadanie 2: Ochrona fizyczna obiektu przy ul. Prądzyńskiego 3 i ul. Powstańców 8/10 w WołominieKoserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej w pasie dróg powiatowychRemont przepustów w drogach Powiatu Wołomińskiego z podziałem na zadania.Dostawa paliw i artykułów eksploatacyjnych do samochodów, pojazdów i maszyn dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie.AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ P.N. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4361W UL. LIPIŃSKIEJ W WOŁOMINIE NA ODCINKU OD UL. SIKORSKIEGO DO AL. NIEPODLEGŁOŚCI.Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości.DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WOŁOMINIERemont ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85.Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieWykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości.Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1.Remont przepustów w drogach Powiatu Wołomińskiego z podziałem na zadania.Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 4329W na odcinku Dzięcioły - StryjkiDostawa paliw i artykułów eksploatacyjnych do samochodów, pojazdów i maszyn dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieAktualizacja dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4361W ul. Lipińskiej w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do al. Niepodległości.Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Energetyki Odnawialnej w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1.Budowa szkolnego placu zabaw dla dzieci przy ZSS w Ostrówku zgodnie z programem Radosna Szkoła.Remont klatki schodowej w Starostwie Powiatowym w Wołominie 05-200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3Utrzymanie zimowe dróg powiatowych z podziałem na częściWykonanie projektu modernizacji systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem żródeł energii odnawialnej Wyposażenie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie w instalację solarną a następnie realizacja projektuWykonanie projektu modernizacji systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej Wyposażenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną a następnie realizacja projektuDostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w WołominieWykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej - ul. Wileńska w Wołominie
Dostawa masy asfaltowej na zimnoWykonanie projektu modernizacji systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej: wyposażenie Domu Dziecka w Równem w instalację solarną a następnie realizacja projektu.Wykonanie projektu modernizacji systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej Wyposażenie warsztatów przy Zespole Szkół w Tłuszczu w instalację solarną a następnie realizacja projektu.Wykonanie projektu modernizacji systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej: wyposażenie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie w instalację solarną a następnie realizacja projektu.Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych z obiektów budowlanych na terenie powiatu wołomińskiegoBudowa kanalizacji deszczowej w ul. Lipińskiej w Wołominie na oodcinku od ul. Sikorskiego do al. NiepodległościProjekt i budowa chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 4311W Kraszew Stary - RasztówModernizacja drogi powiatowej Nr 4343W we wsi Starowola gm. JadówPrzebudowa drogi powiatowej ul. Kolejowej w ZąbkachRozbudowa drogi powiatowej nr 4334W (ul. Gen. Fr. Żymirskiego) w KlembowieWykonanie projektu remontu sali gimnastycznej w ZSS w Wołominie ul. Miła 22 a następnie realizacja projektu.Konserwacja i naprawa samochodów, pojazdów, maszyn drogowych i urządzeń w WID.Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych w ZS w WołominieAdaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - wyposażenie zespołu pałacowegoBudowa kładki dla pieszych w Mostówce, gmina WołominRemonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego.Dostawa niszczarek biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieBudowa chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 4329W w msc. Równe (Gmina Strachówka)Holowanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiego w miejsce wyznaczone do przechowywania pojazdówProwadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiegoModernizacja przyłącza kanalizacji sanitarnej w ZS w ZielonceWykonanie projektu remontu sali gimnastycznej w ZSS w Wołominie ul. Miła 22 a następnie realizacja projektu.Wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie Al. Armii Krajowej 38.Dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Lipka gm. Klembów.Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Pasek gm. Klembów z gleboznawczą klasyfikacją zmienionych użytków gruntowych.Dostawa kruszyw drogowych na potrzeby Wydziału Inwestycji i DrogownictwaDostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych w ZS w WołominieBudowa chodników wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 4339W (ul. Poniatowskiego), Nr 4340W (ul. Wyszyńskiego) i Nr 4341W (ul. 1 Maja) w msc. Urle (Gmina Jadów).BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ ZE ZJAZDAMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4360W (UL. PIŁSUDSKIEGO) W WOŁOMINIEWykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie ul. Al. Armii Krajowej 38.Remont zewnętrznych schodów przy LO im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26.Dostawa kruszyw drogowych na potrzeby Wydziału Inwestycji i DrogownictwaBudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Norwida na odcinku od ulicy 3-go Maja do ulicy Daszyńskiego w Radzyminie.Remont korytarzy wraz z wydzieleniem klatek schodowych i montażem drzwi przeciwpożarowych w ZSTZ w Radzyminie.Termomodernizacja ścian, stropów i fundamentów budynków ZSTZ w Radzyminie.Remont schodów zewnętrznych i tarasu w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1.Remont korytarzy w ZS w ZielonceRemont podłóg w salach lekcyjnych w ZSE w WołominieRemont klatki schodowej ewakuacyjnej w budynku Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85.Przebudowa ulicy Zagańczyka w miejscowości KobyłkaBudowa kładki dla pieszych w Mostówce, gmina WołominREMONT BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH, ZESPOŁU SZKÓŁ W TŁUSZCZU PRZY UL RADZYMIŃSKIEJOchrona fizyczna obiektów przy ul. Powstańców 8/10 i ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Holowanie statków i innych obiektów pływających usuniętych z obszaru wodnego na terenie powiatu wołomińskiego oraz na przechowywanie ich w strzeżonym porcie, przystani lub na strzeżonym parkingu na terenie powiatu wołomińskiego.Dostawa betonu asfaltowego AC 22 P 35/50z transportem w miejsce wbudowania w drogę powiatową Nr 4351W Zabraniec - OkuniewBUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4360W (UL. RADZYMIŃSKIEJ) W WOŁOMINIE.Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieDostawa odzieży roboczej dla potrzeb pracowników Wydziału Inwestycji i Drogownictwa oraz Wydziału Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w WołominiePrzebudowa mostu drogowego i budowy kładki pieszo-rowerowej w km 1+564 nad rzeką Cienką w msc. Klembów w ciągu drogi powiatowej Nr 4334WWykonanie dla budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie przy ul. Jana Pawła II 18, w oparciu o wydane warunki przyłączenia do sieci gazowej, projektu przyłącza instalacji gazowej oraz w oparciu o warunki podłączenia nieruchomości do sieci wodociąTermomodernizacja budynków ZSTZ w Radzyminie poprzez wymianę drzwi zewnętrznych oraz stolarki okiennejBudowa chodnika w Cięciwie, gmina WołominWykonanie, dla budynku II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26, projektu technicznego izolacji termicznej i przeciwwilgociowej fundamentów, wykonanie projektu drenażu oraz odprowadzenia wód opadowych do zaprojektowaneUdzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 9.500.000,00 złRemont pomieszczeń w budynku Geodezji w Wołominie 05-200 Wołomin ul. Powstańców 8/10Remont pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3Wykonanie dla budynku Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie przy ul. Jana Pawła II 18, w oparciu o wydane warunki przyłączenia do sieci gazowej, projektu przyłącza instalacji gazowej oraz w oparciu o warunki podłączenia nieruchomości do sieci wodociąREMONT BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH, ZESPOŁU SZKÓŁ W TŁUSZCZU PRZY UL RADZYMIŃSKIEJWykonanie, dla budynku II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26, projektu technicznego izolacji termicznej i przeciwwilgociowej fundamentów, wykonanie projektu drenażu oraz odprowadzenia wód opadowych do zaprojektowaneAdaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne - zagospodarowanie zabytkowego parku, ogrodu przypałacowego, wykonanie ciągów komunikacyjnych, oświetlenia terenu, systemu nawadniania z wyłączeniem obszaru przy piwniczce terenowejRealizacja szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w WołominieDostawa wielkoformatowego kolorowego urządzenia kopiującego z wbudowanym skanerem oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieUBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Jasienica gm. Tłuszcz - II etapDostawa wyposażenia do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołominie ul. Legionów 85Dostawa wyposażenie biblioteki Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85Dostawa wyposażenia do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zielonce ul. Inżynierska 1Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych - powiat WołominOCZYSZCZANIE POZIMOWE, MECHANICZNE ZAMIATANIE ULIC NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCIADAPTACJA ZABYTKOWEGO PAŁACU W CHRZĘSNEM NA CELE EDUKACYJNO-KULTURALNE - BUDOWA OGRODZENIAKonserwacja i naprawa samochodów, pojazdów, maszyn drogowych i urządzeń w WIDWykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Słupno-SierakówDostawa betonu asfaltowego z transportem na miejsce budowyMontaż platformy pionowej dźwigu osobowego-windy dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej w Tłuszczu, ul. Kościelna, dz. Nr Ew. 1479/2Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej powiatu wołomińskiegoRemont biblioteki i korytarza w Zespole Szkól w Zielonce ul. Inżynierska 1Projekt przebudowy ul. Kochanowskiego i Drewnickiej w ZąbkachWykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Willowej w DuczkachKonserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej w pasie dróg powiatowych

Strona oglądana: 361544 razy.