Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykaz zamówień publicznych: 2011 rok

Ochrona fizyczna obiektu przy ul. Kobyłkowskiej 1a, ul. Prądzyńskiego 3 i ul. Powstańców 8/10 w WołominieModernizacja przepustów w drodze powiatowej Nr 4308W - ul. Starej w NadmieDostawa betonu asfaltowego z transportem na budowę ronda w Starym KraszewieDostawa kruszyw drogowych do budowy ronda w Kraszewie StarymDostawa bonów towarowych dla osób uprawnionych w Starostwie Powiatowym w WołominieDostawa paliw i artykułów do pojazdów i maszyn dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie.Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 4320W we wsi Zaścienie (gmina Dąbrówka)Wykonanie parkingu i przebudowa systemu kanalizacji deszczowej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ZielonceBudowa chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 4360W (ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej) w WołominieRealizacja kompleksowej obsługi szkoleń realizowanych poza siedzibą zamawiającego w ramach Projektu pn. E-Starostwo. Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie - na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie z pDostawa paliw i artykułów samochodowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieUtrzymanie zimowe dróg powiatowych z podziałem na zadaniaDostawa betonu asfaltowego z transportem do miejsca budowy.Realizacja kompleksowej obsługi szkoleń realizowanych poza siedzibą Zamawiającego w październiku 2011 r. w ramach Projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie - na potrzeby Starostwa PowiRemont pomieszczeń biblioteki w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85ADAPTACJA ZABUDOWAŃ FABRYCZKI NA POTRZEBY OŚRODKA DOKUMENTACJI ETNOGRAFICZNEJ W WOŁOMINIE UL.ORWIDA 22Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w WołominieRemont drogi powiatowej nr 4321W w miejscowości Stasiopole, relacji Czarnów-Stasiopole-Kuligów na odcinku ok. 3000mBudowa małego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Markach ul. Kasztanowa 21 zgodnie z programem Radosna SzkołaRemont elewacji w Domu Pomocy Społecznej w ZielonceRemont pomieszczeń na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie ul. Legionów 85Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Powstańców 8/10Dostawa kruszyw drogowych na budowę ronda w miejscowości Kraszew StaryModernizacja ewidencji gruntów i budynków i gleboznawcza klasyfikacja zmienionych użytków gruntowych dla obrębu Jasienica gm. TłuszczProwadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiegoDostawa elementów drogowych na budowę ronda w miejscowości Kraszew StaryBudowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4351W i drogi powiatowej 4367W w msc. ZabraniecDostawa kruszyw drogowych na budowę ronda w miejscowości Kraszew Stary
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych Nr: 4339W, 4340W, 4341W i 4343W w msc. Urle i msc. BorzymyModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Urle gm. Jadówholowanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiego w miejsce wyznaczone do przechowywania pojazdówZakup agregatu pompowego o dużej wydajnościDostawa samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieDostawa kruszyw drogowych dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwaholowanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu wołomińskiego w miejsce wyznaczone do przechowywania pojazdówBudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338W w msc. JózefówModernizacja drogi powiatowej nr 4328W Strachówka - ZofininDostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A3, papieru komputerowego oraz papieru do ploterów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieModernizacja instalacji elektrycznej w budynku LO w Radzyminie ul. Konstytucji 3-go Maja 26.Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Norwida w RadzyminieModernizacja c.o. wraz z jej zaprojektowaniem w części budynku Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85Dostawa samochodu ciężarowego z podwójną kabiną o DMC do 15000kgRemont pomieszczeń w budynku Starostwa w Wołominie ul. Legionów 78
Dostawa używanego samochodu dostawczego z podwójną kabinąWykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych - Powiat WołominRemont pomieszczeń w budynku po warsztatach szkolnych przeznaczonych na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ZielonceWYKONANIE KLIMATYZACJI W BUDYNKU STAROSTWA W WOŁOMINIE UL. POWSTAŃCÓW 8/10Dostawa kruszyw drogowych dla Wydziału Dróg PowiatowychDostawa betonu asfaltowego z transportem na miejsce budowyUdzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 17.500.000 przeznaczonego na a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (wydatki inwestycyjne) w kwocie 13.830.000 PLN b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartRemont łazienek w Zespole Szkół Terenów Zieleni w RadzyminieOczyszczanie pozimowe, mechaniczne zamiatanie ulic na terenie powiatu wołomińskiego z podziałem na częściRozbudowa drogi powiatowej NR 4357W - al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Geodetów wraz z infrastrukturą towarzyszącąPrzebudowa ulicy Batorego w ZąbkachUtrzymanie zimowe dróg powiatowych w gminach: Jadów, StrachówkaRealizacja kompleksowej obsługi szkoleń realizowanych poza siedzibą zamawiającego w ramach Projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie - na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie z pRealizacja szkoleń (trener nocleg w zależności od potrzeb) oraz wytworzenie i wydrukowanie materiałów szkoleniowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie w ramach realizacji Projektu pn. E-Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkoleniaUtrzymanie zimowe dróg powiatowych w gm. Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin.Remonty i konserwacja urządzeń wodnych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu WołomińskiegoUbezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnejDostawa masy asfaltowej na zimnoDostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnejŚwiadczenie kompleksowych usług prawnych na rzecz Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających własnej obsługi prawnej.


Strona oglądana: 361548 razy.