Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykaz zamówień publicznych: 2009 rok

Naprawa samochodów i sprzętu WDPDostawa masy asfaltowej na zimnoRemont klatek schodowych w DPS w Zielonce ul. Poniatowskiego 29Dostawa kruszyw drogowych z transportem do siedziby WDP ul. Kobyłkowska 1a WołominAdaptacje pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby Domu Dziecka w RównemDostawa drzwi przeciwpożarowych oraz systemu oddymiania klatki schodowej wraz z montażem w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3zadanie nr 1 : świadczenie usług pocztowych przy użyciu maszyn do frankowania dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym nadawanych w UP w Wołominie na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie. Zadanie nr 2 : świadczeniDostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieZagospodarowanie budynków magazynowych na cele Powiatowego Centrum Kultury w Wołominie ul. Orwida 22.Dostawa wyposażenia do Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Wołominie.Adaptacja pomieszczeń w budynku głównym Starostwa na Biuro Paszportów i Wydział Spraw Obywatelskich.Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – projekty z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Wykonanie projektu budowlanego na adaptację zabytkowego Pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne. Zadanie nr 2 WykonanBudowa kompleksu dwóch boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85. Etap II Remont pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby szatniowo-sanitarne.Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gm. Tłuszczzadania 1: konwojowanie wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych (konwój) zadanie 2: ochrona fizyczna obiektu przy ul. Kobyłkowskiej 1 a w Wołominie.Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.Dostawa bonów towarowych dla osób uprawnionych w Starostwie Powiatowym w Wołominie.Udzielenie i obsługę kredytów z podziałem na ZADANIA: ZADANIE 1. kredyt pomostowy na kwotę 2.720.000 PLN Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ulicy Mareckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Zielonka Etap I zadanie nr 1Wymiana wykładziny podłogowej w budynku głównym Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych z podziałem na zadania: Część 1 – drogi powiatowe w gm. Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Część 2 - drogi powiatowe w gm. Tłuszcz Część 3 – drogi powiatowe w gmRemonty cząstkowe nawierzchni asfaltowej w pasach dróg i ulic powiatowych.Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1 z przeznaczeniem na sale technologiczne.Wykonanie otworów okiennych oraz naprawa tynków i elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach po byłych warsztatach szkolnych w ZS w Zielonce z przeznaczeniem na Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną – Etap I roboty zewnętrzne.Dostawa wyposażenia Zespołu Szkół przy ul. Legionów w Wołominie z podziałem na zadaniaRemont nawierzchni asfaltowej w pasie drogi 4359 ul. Wileńska w miejscowości Wołomin.Dostawę wyposażenia Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie z podziałem na zadania.Budowa chodnika i zjazdów wraz z odwodnieniem w pasie drogi 28574 (ul. Mazowiecka) w miejscowości Dobczyn gmina Klembów.Remont nawierzchni bitumicznej ulic: Wiejskiej, Polnej i Racławickiej w Tłuszczu.Poprawa przejezdności drogi powiatowej nr 4321W w miejscowości Stasiopole.Dostawa paliwa i artykułów samochodowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie.Remont chodników i zjazdów oraz nawierzchni asfaltowej w pasie drogi 4360 W ul. Piłsudskiego w miejscowości Wołomin.Remont chodników i zjazdów oraz nawierzchni asfaltowej w pasie drogi 4363 w ul. Piłsudskiego w miejscowości Ząbki.Remont chodników i zjazdów w ulicy Krechowieckiej w Kobyłce na odcinku od ulicy Kraszewskiej do ulicy Norwida.Poprawa przejezdności drogi powiatowej nr 4331W w miejscowości JaźwieRemont nawierzchni bitumicznej ulicy Krechowieckiej w Kobyłce na odcinku od ulicy Radzymińskiej do ulicy Kraszewskiej.Dostawa paliwa i artykułów samochodowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieUdzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wołomińskiego związanego z realizacją inwestycji w dziale 851 Ochrona Zdrowia.Modernizacja drogi w miejscowości KrawcowiznaDostawa skoroszytów wiszących A4 na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostów znajdujących się w ciągu dróg powiatowychModernizacja drogi powiatowej nr 4314W Nowe Ręczaje - PoświętnePoprawa przejezdności drogi powiatowej nr 4333W w miejscowości Międzyleś - dł. odcinka 700 mRemont nawierzchni bitumicznej ulicy Norwida w Radzyminie - drogi powiatowej nr 4304WDostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieAdaptacja pomieszczeń na potrzeby kształcenia w zawodzie technika organizacji usług gastronomicznych w ZSTZ w Radzyminie.Budowa chodnika i zjazdów wraz z odwodnieniem w pasie drogi 28574 (ul. Mazowiecka) w miejscowości Dobczyn gmina KlembówWykonanie remontu sal na III piętrze internatu Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18Projekt boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 1Wykonanie projektu budowlanego hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Wołominie.Dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.Zorganizowanie 14 - dniowego turnusu rehabilitacyjnego, ogólnousprawniającego z programem rekreacyjno-wypoczynkowym.Dostawa i montaż wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie w ramach programu: „Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez modernizacje i wyposażenie infrastruktury oświatowej” z podziałem na zadania: . ZadaniDostawa masy asfaltowej na zimnoDostawę emulsji szybkorozpadowej K1 70% SBRWykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi relacji Zabraniec do granicy z powiatem mińskimDostawę i montaż wyposażenia dla Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – Dostawa i montaż specjalistycznego wyposażenia pracowni do integracji sensorycznej. Zadanie nr 2 – DoRemont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 4341W Nowinki - SzewnicaModernizacja oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3Remont chodników i zjazdów w ulicy Krechowieckiej w Kobyłce na odcinku od ul. Norwida do ul. Załuskiego.Rozbudowa drogi nr 4307W na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Zwierzyniec.Wycinka drzew, usuwanie karp z pasów drogowych wzdłuż dróg powiatowych.Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 4365W – ul. Wojska Polskiego w Ząbkach dł. odcinka 630 mWykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 4307W w miejscowości EmilianówUdzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 4.400.000,00 zł na finansowanie inwestycji w dziale 600 Transport i ŁącznośćAdaptacja pomieszczeń na potrzeby kształcenia w zawodzie technika organizacji usług gastronomicznych w ZSTZ w Radzyminie – I etap.Wykonanie remontu sal lekcyjnych oraz klatki schodowej z korytarzem w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85Dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie.Naprawa samochodów i sprzętu budowlanego.Oczyszczanie poziome, mechaniczne zamiatanie ulic na terenie Powiatu WołomińskiegoDostawa i montaż wyposażenia dla Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku z podziałem na zadaniaOchrona fizyczna obiektu przy ul. Legionów 138 w Wołominie.Remont drogi powiatowej Nr 4361W – ul. Lipińskiej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Sikorskiego.Rozbudowa drogi powiatowej 4363W ul. Batorego w Ząbkach na odcinku od km 0+000 do km 0+612 z budową kanalizacji deszczowej, etap I.Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne. Wykonanie badań archeologiczno-architektonicznychDostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3Dostawa kopiarki cyfrowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w WołominieWykonanie dobudowy klatki schodowej ewakuacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie – etap II roboty wykończenioweBudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku z podziałem na zadania: Zad. 1: Dostawa i montaż kompletnej instalacji dostarczającej wodę do celów użytkowych i spożywczych, Zad. 2: Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego z możliwością podgrzewania
Remont drogi powiatowej nr 4357W – Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do ul. Piłsudskiego.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kładki z ciągiem pieszo rowerowym na rzece Czarnej w ciągu drogi powiatowej nr 4314WBudowa chodnika i zjazdów wraz z odwodnieniem w pasie drogi 28574 (ul. Mazowiecka) w miejscowości Dobczyn gmina KlembówRozbudowa drogi powiatowej 4366W ul. Marecka w Zielonce na odcinku od km 0+000 do km 1+035 z budową kanalizacji deszczowej.Remont chodnika i zjazdów w pasie drogi 4325 ul. Warszawska w miejscowości TłuszczAdaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne. Hydroizolacja ścian i ław fundamentowych.Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne. Wykonanie badań archeologiczno-architektonicznychRemont ul. Wileńskiej w Wołominie droga powiatowa Nr 4359W na odcinku od km 0+000 do km 0+285.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę urządzeń kolidujących z rozbudową drogi Nr 4361W ul. Lipińska w Wołominie (od ul. Sikorskiego do Al. Niepodległości) z podziałem na zadania: Zad. 1: przebudowa urządzeń i linii energetycznych,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń na potrzeby kształcenia w zawodzie technika organizacji usług gastronomicznych w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie w ramach programu „Poprawa jakości nauczania w PowiecieBudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku z podziałem na zadania: Zad. 1: Dostawa i montaż kompletnej instalacji dostarczającej wodę do celów użytkowych i spożywczych, Zad. 2: Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego z możliwością podgrzewaniaWykonanie dokumentacji projektowej kładki nad rzeką DługąBudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku – budowa ogrodzeniaOpracowanie koncepcji programowo-przestrzennej drogi łączącej miejscowość Czarna przez węzeł „Wołomin” na trasie S8 do drogi krajowej nr 8, L≈6,0 kmWykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4360W (ul. Piłsudskiego i Radzymińska w Wołominie).Wykonanie adaptacji projektu typowego dla kompleksu dwóch boisk sportowych z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85Dostawa wyposażenia hali sportowej przy Zespole Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2 w ramach programu: „Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej”.Bieżąca naprawa samochodów Starostwa Powiatowego w WołominieDostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 z przeznaczeniem na sale technologiczne dla potrzeb Technikum Hotelarstwa w ramach programu: „Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez modernizację i wyposażenia infraświadczenie usług pocztowych z podziałem na zadania: Zadanie 1: przy użyciu maszyn do frankowania dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, Zadanie 2:Wykonanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 1: rozbudowę ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej w Wołominie (droga nr 4360W), Zadanie 2: przebudowę ul. Norwida w Radzyminie (droga nr 4304W).Świadczenie usług pocztowych z podziałem na zadania: Zadanie 1: przy użyciu maszyn do frankowania dotyczących przesyłek o wadze powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, ZadanieDostawa na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Wołominie: Zadanie 1: sprzętu komputerowego (2 zestawy), Zadanie 2: urządzenia wielofunkcyjnego.Kompleksowy nadzór nad robotami prowadzonymi przy rozbudowie ul. Mareckiej w Zielonce.

Strona oglądana: 361546 razy.