Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykaz zamówień publicznych: 2008 rok

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnejZadanie nr 1 – konwojowanie wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych, Zadanie nr 2 – ochrona fizyczna obiektu przy ul. Kobyłkowskiej 1a w Wołominie, Zadanie nr 3 – ochrona fizyczna obiektu przy ul. Legionów 138 w WołominiNaprawa samochodów i sprzętu budowlanegoUbezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnejZadanie nr 1 - konwojowanie wartości pieniężnych, innych przedmiotów wartościowych (konwój) Zadanie nr 2 -ochrona fizyczna obiektu przy ul. Kobyłkowskiej 1a w Wołominie Zadanie nr 3 - ochrona fizyczna obiektu przy ul. Legionów 138 w W
Dostawa bonów towarowych dla osób uprawnionych w Starostwie Powiatowym w Wołominie.Przebudowa klatki schodowej w budynku Starostwa, I- etap: rozebranie podjazdu dla niepełnosprawnych od ulicy PrądzyńskiegoZagospodarowanie terenu wokół nowo wybudowanego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku.Wykonanie dobudowy klatki schodowej ewakuacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie – etap I.Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.Wykonanie prac remontowych w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.Remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 z przeznaczeniem na sale technologiczne dla potrzeb Technikum Hotelarstwa – I etapRoboty wykończeniowe pomieszczeń przeznaczonych na galerię „Korozja i kolor” w Wołominie ul. Orwida 22.Wykonanie prac wykończeniowych budynku przeznaczonego na potrzeby Ośrodka Wychowawczo-Rehabilitacyjnego w Wołominie ul. 1-go Maja 34.Utrzymanie zimowe dróg powiatowych: Zad. 1: drogi powiatowe w gminach: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Zad. 2: drogi powiatowe w gminie Tłuszcz, Zad. 3: drogi powiatowe w gminach: Radzymin, Dąbrówka, Zad. 4: drogi powiatowe w gminach: Jadów,Opracowanie studium komunikacyjnego drogi łączącej miejscowość Czarna przez węzeł „Wołomin” na trasie S8 do drogi krajowej nr 8 L=5,5 km.Remont sal w Zespole Szkół Specjalnych w MarkachPoprawa przejezdności drogi powiatowej 4340W w Adampolu L=4150m oraz drogi 4343W w Starowoli L=600 m Gm. JadówDostawa wyposażenia dla Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie z podziałem na zadaniaWykonanie termomodernizacji ścian budynku przeznaczonego na potrzeby Ośrodka Wychowawczo-Rehabilitacyjnego w Wołominie ul. 1 Maja 34Wykonanie dokumentacji projektowej uzupełniającej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku z podziałem na zadania.Remont murów oporowych w DPS w Zielonce przy ul. Poniatowskiego 29.Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych w OstrówkuRemont budynku kotłowni w Zespole Szkół Terenów Zieleni w RadzyminiePoprawa przejezdności drogi powiatowej 4307W w Emilianowie gm. RadzyminPrace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie zabytkowego parku w Chrzęsnem.Remont pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Tłuszczu ul. Warszawska 10Termomodernizacja zabytkowego budynku LO w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 26.Przebudowa sieci teletechnicznych i energetycznych ul. Marecka w ZielonceOpracowanie koncepcji drogi łączącej miejscowość Czarna przez węzeł „Wołomin” na trasie S8 do drogi krajowej nr 8, L ≈ 5,5 kmDostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki.Przebudowa ulicy Lipińskiej w Wołominie na dł 226m w kierunku ul. LegionówRemont chodnika w ulicy Kolejowej w Ząbkach.Budowa chodnika w miejscowości Dobczyn wraz z odwodnieniem na odcinku od km 1+037 do km 1+815Zaprojektowanie i wykonanie: Zadanie nr 1 – instalacji ogrzewania c.o. sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2, Zadanie nr 2 – instalacji wentylacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2.Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Urlach.Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie.Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z przebudową skrzyżowania ul. Wileńskiej i ul. Sikorskiego w WołominieRemont pomieszczeń Wydziału Dróg Powiatowych w Wołominie ul. Kobyłkowska 1ARemont chodnika w ul. Krechowieckiej w Kobyłce na odcinku od ul. Radzymińskiej do ul. Kraszewskiej.Roboty konserwacyjne nawierzchni bitumicznej w drodze powiatowej nr 4302W Radzymin-Rejentówka-ZałubiceWykonanie przeglądów określających stan techniczny i podających propozycje ewentualnych napraw mostów w ciągach dróg powiatowych.Projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z jej wykonaniem w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie.Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.Wykonanie ekspertyzy techniczno-konstrukcyjnej oraz projektu hydroizolacji ław fundamentowych w budynkach Zespołu Pałacowego w miejscowości Chrzęsne.Prace remontowe w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie przy ul. 3 Maja 26.Dostawa paliwa i artykułów samochodowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie.Projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z jej wykonaniem w budynku Liceum Ogólnokształcącego w RadzyminieZaprojektowanie i wykonanie: Zadanie nr 1 – instalacji ogrzewania c.o. sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2, Zadanie nr 2 – instalacji wentylacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2.Remont łazienki i adaptacja jej części do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85.Dostawa serwera do przebudowywanej serwerowi oraz zestawu komputerowego dla potrzeb Wydziału Dróg Powiatowych.Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu.Remont hali sportowej w Zespole Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2.Dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji.Prace remontowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie Aleja Armii Krajowej 38 z podziałem na zadania.Adaptacja projektu typowego kompleksu dwóch boisk wraz z zapleczem w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” wraz z budową przy Zespole Szkół w Zielonce.Remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85Dostawa paliwa i artykułów samochodowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie.Wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu przy powiatowym Domu Dziecka w Równem.Budowa ogrodzenia nieruchomości Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie. I etap: demontaż płyt azbestowych z wiat znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.Remont i adaptacja pomieszczeń na serwerownię w budynku Starostwa z podziałem na zadania.Wykonanie dokumentacji projektowej uzupełniającej dla Szkoły Specjalnej w Ostrówku z podziałem na zadania.Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych Domu Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29.Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie ul. Armii Krajowej 38.Przebudowa budynku garażowego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu ul. Szkolna 4. Roboty instalacyjno-budowlane wewnętrzne.Dostawa i montaż instalacji solarnej z kolektorami słonecznymi w DPS w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7.Wykonanie termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7 z podziałem na zadania: Zad. 1 Docieplenie ścian zewnętrznych i stropu, Zad. 2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.Wykonanie projektów instalacji wewnętrznych, aranżacji wnętrz oraz zagospodarowania terenu Powiatowego Centrum Kultury w Wołominie ul. Orwida 22.Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy powiatowym Domu Dziecka w Równem.Konserwacja rowów, remont poboczy i skrajni drogowej drogi powiatowej Sulejów-Jadów.Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3.Wykonanie termomodernizacji budynków Domu Dziecka w Równem – II etap z podziałem na zadania.Remont drogi powiatowej nr 4314W. Budowa chodnika i roboty towarzyszące na drodze powiatowej w Leśniakowiźnie i Ossowie.Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku siedziby Starostwa z przeznaczeniem na serwerownię.Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla części miasta Zielonka, obrębów od 1 do 51.Dostawa kruszyw na miejsce budowy.Remont kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej w TłuszczuWykonanie projektu na termomodernizację zabytkowego budynku LO w Radzyminie, ul. Konstytucji 3-go Maja 7 w zakresie: - projekt docieplenia stropu - projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.Wykonanie termomodernizacji budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2 - II ETAPDostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa.Przebudowa skrzyżowania ulic Weteranów i Wyszyńskiego w Radzyminie (budowa ronda z budową kanalizacji deszczowej).Wykonanie termoizolacji stropu metodą lekką w budynku DPS w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29Dostawa i montaż instalacji solarnej z kolektorami słonecznymi w DPS w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29Wykonanie projektu na termomodernizację zabytkowego budynku LO w Radzyminie ul. Konstytucji 3-Maja 7.Przebudowa budynku garażowego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu ul. Szkolna 4. Roboty instalacyjno-budowlane wewnętrzne.Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych i placówek opieki społecznej Powiatu Wołomińskiego.Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1 z podziałem na zadaniaWykonanie termomodernizacji ścian budynku Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 - II ETAP.Dostosowanie klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce do wymogów p.poż.Wydzielenie pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy w budynku Geodezji Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Powstańców 8/10.Wykonanie termomodernizacji budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2 – II ETAPTermomodernizacja obiektów szkolnych i placówek opieki społecznej Powiatu Wołomińskiego.Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych i placówek opieki społecznej Powiatu Wołomińskiego.
Termomodernizacja budynków Domu Dziecka w Równem II-Etap Wymiana stolarki okiennej i drzwiowejRozebranie i budowa nowego mostu na rzece Rządzy w miejscowości Stary Kraszew w pasie drogi nr 4311W.Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku – III etap z podziałem na zadaniaKonwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych

Strona oglądana: 361551 razy.