Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykaz zamówień publicznych: 2007 rok

Konserwacja urządzeń kserograficznychWykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4316W.Konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowychKonserwacja urządzeń centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnychKonserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych.Konserwacja sieci telefonicznej.Konserwacja systemu alarmowego.Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu w podziale na zadaniaDostawa materiałów budowlanych do prac wykończeniowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w TłuszczuCzęść A: usuwanie pojazdów z terenu powiatu wołomińskiego Część B: prowadzenia parkingu strzeżonego, na którym umieszczone będą usunięte pojazdyDostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa.Dostawa bonów dla pracowników Starostwa.Termomodernizacja budynków Domu Dziecka w Równem.Wykonanie termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w ZielonceWykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4316W ul. LipińskaUdzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.510.000 PLNWykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4357W na odcinku od ul. Sasina do ul. Geodetów w Wołominie.Dostawa i montaż platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego ul. Powstańców 8/10.Przetarg nieograniczony na: utrzymanie zimowe dróg powiatowych.Przetarg nieograniczony na: termomodernizacje budynków Domu Dziecka w Równem I etap – ocieplenie stropu budynku mieszkalnego.Przetarg nieograniczony na: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4316W na odcinku od Al. Niepodległości do ronda w miejscowości Majdan w Gminie Wołomin.Przetarg nieograniczony na: wykonanie przebudowy budynku garażowego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu.Przetarg nieograniczony na: wykonanie termoizolacji w budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7.Przetarg nieograniczony na: założenie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na obszarze miast Wołomin, Zielonka, Kobyłka i Marki.Przetarg nieograniczony na: wykonanie termomodernizacji budynku Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2 I ETAP.Przetarg nieograniczony na: założenie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na obszarze miast Wołomin, Zielonka, Kobyłka i Marki.Przetarg nieograniczony na: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4316W.Zapytanie o cenę na przeprowadzenie szkolenia okresowego z zakresu BHP dla pracowników Starostwa Powiatu Wołomińskiego oraz jednostek organizacyjnych w dwóch etapach.Przetarg nieograniczony na: wykonanie termoizolacji stropodachu w budynku Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85.Przetarg nieograniczony na: przebudowę ul. Przejazd i ul. Lipińskiej na odcinku od ronda Jana Pawła II do ul. Prądzyńskiego.Przetarg nieograniczony na: remont chodnika ul. Warszawska w Tłuszczu na odcinku od wjazdu do PRK do ul. Kościuszki (lewa strona) II etap.Przetarg nieograniczony na: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4316W.Przetarg nieograniczony na: budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na terenie Państwowego Domu Dziecka w Równem z podziałem na zadania: zadanie nr 1 – wykonanie boiska, zadanie nr 2 – wykonanie piłkochwytów.Przetarg nieograniczony na: remont pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych w MarkachPrzetarg nieograniczony na: przebudowę i remont łazienek w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1.Przetarg nieograniczony na: doposażenie bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie w sprzęt medyczny i drobny sprzęt gospodarczy.Przetarg nieograniczony na: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00 PLN przeznaczonego na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.Przetarg nieograniczony na: remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie ul. Powstańców 8/10.Przetarg nieograniczony na: modernizację centralnego ogrzewania w budynku stanowiącym część Zespołu Szkół przy ul. Legionów 85 w Wołominie.Przetarg nieograniczony na: montaż kamer przemysłowych i monitora oraz budowę instalacji systemu monitorowania wizualnego. Budowa instalacji alarmowej, próbny rozruch w budynku Starostwa przy ul. Powstańców 8/10.Przetarg nieograniczony na: dostawę materiałów brukarskich.Zapytanie o cenę na dostawę i montaż mebli kuchennych dla Szkoły Specjalnej w Wołominie ul. Miła 22.Przetarg nieograniczony na: remont chodnika ul. Wyszyńskiego w Radzyminie.Przetarg nieograniczony na: remont chodnika droga powiatowa nr 4339W (ul. Kościuszki w Jadowie) II etap.Przetarg nieograniczony na: przebudowę drogi powiatowej nr 4314W w miejscowości Ossów i Leśniakowizna.Przetarg nieograniczony na budowę chodnika i wjazdów bramowych ul. Załuskiego w Kobyłce.Przetarg nieograniczony na doposażenie bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie w sprzęt medyczny i drobny sprzęt gospodarczy.Zapytanie o cenę na wykonanie dokumentacji projektowej serwerowni w budynku Starostwa w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3.Przetarg nieograniczony na: przebudowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie ul. Armii Krajowej 38.Przetarg nieograniczony na:remont budynku Ratownictwa Medycznego w Wołominie ul. Sasina 15 (prace wykończeniowe).Przetarg nieograniczony na: dostawę masy asfaltobetonowej.Przetarg nieograniczony na:remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 4325W w ulicy Warszawskiej w Tłuszczu.Przetarg nieograniczony na:dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału KomunikacjiPrzetarg nieograniczony na: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Batorego w Ząbkach.Przetarg nieograniczony na: remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85.Przetarg nieograniczony na: wykonanie projektu serwerowni w budynku Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.Przetarg nieograniczony na: remont chodnika ul. Weteranów w Radzyminie.Przetarg nieograniczony na: remont chodnika - droga powiatowa nr 4339W (ul. Kościuszki w Jadowie).Przetarg nieograniczony na: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.810.000,00 PLN przeznaczonego na zakup nieruchomości oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłychLicytacja elektroniczna na: dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatu WołomińskiegoPrzetarg nieograniczony na: wykonanie nakładki asfaltobetonowej, droga powiatowa Sulejów – Jadów.Przetarg nieograniczony na: remont budynku Ratownictwa Medycznego w Wołominie ul. Sasina 15 (roboty ślusarskie)Przetarg nieograniczony na: doposażenie bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie w sprzęt medyczny, meble biurowe, komputery i drobny sprzęt gospodarczyPrzetarg nieograniczony na: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe ciągu drogowegoPrzetarg nieograniczony na: dostawę materiałów brukarskich.Przetarg nieograniczony na: dostawę znaków drogowychPrzetarg nieograniczony na remont dachu budynku Zespołu Szkół w WołominiePrzetarg nieograniczony na wykonanie projektu serwerowni w budynku StarostwaPrzetarg nieograniczony na modernizację centralnego ogrzewania w budynku Starostwa przy ul. Legionów 78 w WołominiePrzetarg ograniczony na dostawę paliwa i artykułów samochodowych na potrzeby StarostwaPrzetarg nieograniczony na projekt architektoniczno-budowlany na wykonanie platformy pionowej z szybem samonośnym dla osób niepełnosprawnych przy budynku ODGiK w WołominiePrzetarg nieograniczony na montaż stolarki drzwiowej w budynku przeznaczonym na Oddział Doraźnej Pomocy w WołominiePrzetarg nieograniczony na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu PaństwaPrzetarg nieograniczony na dostawę masy asfaltobetonowejPrzetarg nieograniczony na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w WołominiePrzetarg nieograniczony na remont dachu na budynku Zespołu Szkół w WołominiePrzetarg nieograniczony na wykonanie projektu przebudowy przewodu wodociągowego oraz kanału ściekowego na terenie Zespołu Szkół w TłuszczuPrzetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu drogowegoPrzetarg nieograniczony na: remont dachu na budynkach magazynowych Ośrodka Dokumentacji EtnograficznejPrzetarg nieograniczony na dostawę produktów mleczarskichPrzetarg nieograniczony na zakup sadzonek drzew leśnychPrzetarg nieograniczony na budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku, II etap – stan surowy otwartyPrzetarg nieograniczony na wykonanie projektu przebudowy przewodu wodociągowego oraz kanału ściekowego na terenie Zespołu Szkół w TłuszczuPrzetarg nieograniczony na dostawę mieszanki mineralno bitumicznejPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału GeodezjiPrzetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału GeodezjiPrzetarg nieograniczony na wykonanie projektu na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną na terenie Państwowego Domu Dziecka w RównemPrzetarg nieograniczony na dostawę artykułów sypkich i innych artykułów spożywczych dla potrzeb kuchni DPS w ZieloncePrzetarg nieograniczony na wykonanie oznakowania poziomegoPrzetarg nieograniczony na dostawę kruszywPrzetarg nieograniczony na obsługę geodezyjną robót drogowych prowadzonych przez Powiat WołomińskiPrzebudowa pomieszczeń oraz instalacji wewnętrznych Oddziału Intensywnej Terapii w budynku głównym Szpitala Powiatowego w WołominiePrzetarg nieograniczony na dostawę laptopów i drukarekPrzetarg nieograniczony na wykonanie wycen nieruchomościZakup specjalistycznego sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Wołominie
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, papieru do Starostwa Powiatu Wołomińskiego

Strona oglądana: 361554 razy.