Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykaz zamówień publicznych: 2004 rok

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompletnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej budynku Szkoły Specjalnej w OstrówkuPrzetarg nieograniczony na dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego dla szpitalaPrzetarg nieograniczony na przebudowę drogi Miąse-Kury od km 2+462 do km 4+247,40Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu USGPrzetarg nieograniczony na dostawę aparatu RTGPrzetarg nieograniczony na dostawę cyfrowego aparatu RTGPrzetarg nieograniczony na przebudowę bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala PowiatowegoPrzetarg nieograniczony na przebudowę drogi Miąse-KuryPrzetarg nieograniczony na budowę drogi powiatowej Sulejów - StrachówkaPrzetarg nieograniczony na modernizację stacji transformatorowej na terenie Szpitala Powiatowego w WołominiePrzetarg nieograniczony na utrzymanie zimowe dróg powiatowychPrzetarg nieograniczony na założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Ząbki w systemie EGB-VPrzetarg nieograniczony na założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Wołomin w systemie EGB-VPrzetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału KomunikacjiPrzetarg nieograniczony na modernizację chodnika w ul. Napoleona w KobyłcePrzetarg w trybie: negocjacje z ogłoszeniem na wykonanie i montaż napisu i herbu na budynku StarostwaPrzetarg nieograniczony na wykonanie utrwaleń powierzchniowychPrzetarg nieograniczony na dostawę masy asfaltobetonowejPrzetarg nieograniczony na modernizację chodnika w drodze powiatowej w Starych ZałubicachPrzetarg nieograniczony na wymianę i rozbudowę sieci cieplnej w Zespole Szkół Terenów Zieleni w RadzyminiePrzetarg nieograniczony na modernizację chodnika w ulicy Weteranów w RadzyminiePrzetarg nieograniczony na wymianę okien w budynku głównym SzpitalaPrzetarg nieograniczony na remont przepustu nad rowem melioracyjnym pod ulicą Wróblewskiego w RadzyminiePrzetarg nieograniczony na rozbudowę budynku StarostwaPrzetarg nieograniczony na modernizację chodnika w drodze powiatowejPrzetarg nieograniczony na wykonanie prac leśnychPrzetarg nieograniczony na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasówPrzetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych we wznoszonym budynku KP PSP w WołominiePrzetarg nieograniczony na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku StarostwaPrzetarg nieograniczony na wykonanie prac leśnychZamówienie publiczne w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie robót budowlanych we wznoszonym budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w WołominiePrzetarg nieograniczony na docieplenie budynku Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85.Przetarg nieograniczony na docieplenie budynku II Liceum Ogólnokształcącego w RadzyminiePrzetarg nieograniczony na docieplenie i wymianę okien w budynku Zespołu Szkół w ZieloncePrzetarg nieograniczony na docieplenie budynku StarostwaPrzetarg nieograniczony na docieplenie budynku Zespołu Szkół Specjalnych w WołominiePrzetarg nieograniczony na wykonanie weryfikacji operatu ewidencji gruntów i budynkówPrzetarg nieograniczony na zainstalowanie pionowej platformy hydraulicznej w istniejącym szybie klatki schodowej służącej do transportu osób niepełnosprawnychPrzetarg nieograniczony na budowę pomieszczeń archiwumPrzetarg nieograniczony na wykonanie kanału drenażowego odwodnieniowegoPrzetarg nieograniczony na roboty budowlane we wznoszonym budynku socjalno-biurowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w WołominiePrzetarg nieograniczony na “Modernizację drogi powiatowej na odcinku Wujówka - Strachówka"Przetarg nieograniczony na “I etap modernizacji Traktu Napoleońskiego"Przetarg nieograniczony na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie

Strona oglądana: 361561 razy.