Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia w miejscowości uzdrowiskowej położonej nad polskim morzem: - całodobowych turnusów usprawniająco - rekreacyjnych

Zamówienie: Rozstrzygnięte
Data rozstrzygnięcia: 07.07.2010 r.
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zawiadamiamy, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193000 euro zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dotyczące:


Zorganizowanie i przeprowadzenie w miejscowości wypoczynkowej położonej nad polskim morzem – całodobowych turnusów usprawniająco – rekreacyjnych.


znak sprawy: PCPR-343/1/2010 zostało unieważnione.

• KRYTERIUM: CENA 100%
UZASADNIENIE:

Postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) – nie złożono żadnej oferty.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 07.07.2010 r., godz. 09.09
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 07.07.2010 r., godz. 09.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.07.2010 r., godz. 09.10Ewa ŁuczykDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.
07.07.2010 r., godz. 09.09Ewa ŁuczykDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1158 razy.