Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa z podziałem na zadania

Zamówienie: Rozstrzygnięte
Data rozstrzygnięcia: 07.07.2010 r.
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zawiadamiamy, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193000 euro zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dotyczące:

Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Wykonanie klimatyzacji w budynku głównym Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3
Zadanie 2 – Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa (siedziba Geodezji) w Wołominie ul. Powstańców 8/10.

znak sprawy : SPW-343/60/10 zostało unieważnione.

• KRYTERIUM: CENA 100%

UZASADNIENIE:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – cena najkorzystniejsza oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Otrzymują:
1 ADG Sp. z o.o.
Ul. Szabatowskiego 7
41-500 Chorzów
e-mail: adg@adg.pl

2 EURO-CLIMA Sp. z o.o.
Ul. Ostrobramska 101
04-041 Warszawa
e-mail: wbialas@euro-clima.pl

3 KAPEMA Sp. z o.o.
Al. Wilanowska 366 m. 34
02-665 Warszawa
e-mail: kapema@kapema.pl

4 ENERGY HEAT TECHNOLOGY INVESTMENT
Ul. Krakowska 48
50-425 Wrocław
e-mail: mb@hti.com.pl

5 PMP Technika Klimatyzacyjna
Ul. Chrzanowskiego 4
04-381 Warszawa
e-mail: pmp.tech.klim@neostrada.pl

6 FHU ESKIMO
Ul. Mickiewicza 43a
05-200 Wołomin
e-mail: Eskimos@hot.pl

7 INSTAL PLUS Sp. z o.o.
Ul. Odrowążą 3a
03-310 Warszawa
e-mail: biuro@instalplus.pl

8 WEBSTER Sp. z o.o.
Ul. Żupnicza 17
03-821 Warszawa
e-mail: biuro@webster.com.pl

9 PROGRESS KLIMA
Ul. Warszawska 41
05-092 Łomianki
e-mail: progressklima@progressklima.com.pl
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 07.07.2010 r., godz. 11.35
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 07.07.2010 r., godz. 11.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.07.2010 r., godz. 11.38Ewa ŁuczykDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.
07.07.2010 r., godz. 11.35Ewa ŁuczykDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1412 razy.