Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Obsługa bankowa realizowana na rzecz Powiatu Wołomińskiego

Zamówienie: Rozstrzygnięte
Data rozstrzygnięcia: 08.07.2010 r.
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zawiadamiamy, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193000 euro zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dotyczące:


Obsługi bankowej realizowanej na rzecz Powiatu Wołomińskiego

znak sprawy : SPW-343/50/2010 zostało rozstrzygnięte.

• KRYTERIUM: CENA 100%

Liczba złożonych ofert: 2:
- oferta Nr 1: Bank BPH SA Centrum Korporacyjne Warszawa I
00-958 Warszawa, ul. Towarowa 25a
Wartość oferty/Ilość otrzymanych punktów:
- cena: 0,01/60,00 pkt
- oprocentowanie rachunku bieżącego: 2,7440%/12,63 pkt
- oprocentowanie depozytów over night: 2,070%/3,69 pkt
- oprocentowanie depozytów weekendowych: 2,070%/7,39 pkt
- koszty kredytu: 4,820%/8,86 pkt
Łączna ilość punktów: 92,57 pkt

- oferta nr 2: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie
00-950 Warszawa, ul. Nowogrodzka 35/41
Wartość oferty/Ilość otrzymanych punktów:
- cena: 0,01/60,00 pkt
- oprocentowanie rachunku bieżącego: 3,2585%/15,00 pkt
- oprocentowanie depozytów over night: 2,8025%/5,00 pkt
- oprocentowanie depozytów weekendowych: 2,8025%/10,00 pkt
- koszty kredytu: 4,27%/10,00 pkt
Łączna ilość punktów: 100,00 pkt

Liczba odrzuconych i wykluczonych ofert: 0:

Do realizacji wybrano ofertę:
oferta Nr 2: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie
00-950 Warszawa, ul. Nowogrodzka 35/41.

Otrzymują:
1. Bank BPH SA Centrum Korporacyjne Warszawa I
00-958 Warszawa, ul. Towarowa 25a
e-mail: michal.slowik@ge.com
2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie
00-950 Warszawa, ul. Nowogrodzka 35/41
e-mail: ROK.Warszawa@pkobp.pl
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Ewa Łuczyk, data: 08.07.2010 r., godz. 10.05
Ostatnia aktualizacja:Ewa Łuczyk, data: 08.07.2010 r., godz. 10.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.07.2010 r., godz. 10.05Ewa ŁuczykDodanie rozstrzygnięcia przetargu do BIP.

Strona oglądana: 1204 razy.