Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

SPW.272.48.2019 Wykonanie opracowania geodezyjnego projektu podziału nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej do celów związanych z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4339W w msc. Strachów i msc. Iły, gm. Jadów ETAP I - na odcinku od zjazdu na wysokości dz. ew. nr 640 w msc. Urle (ul. Poniatowskiego) do końca obrębu IŁY (ul. Ułańska w msc. Iły)” w ramach zadania inwestycyjnego: „Projekt budowy drogi powiatowej nr 4339W Strachów (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 - Iły ul. Urlańska), gm. Jadów” – Etap I

Zamówienie: Rozstrzygnięte
Data rozstrzygnięcia: 26.06.2019 r.
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Adam Lubiak, data: 26.06.2019
Wprowadził:Sylwia Perzanowska, data: 26.06.2019 r., godz. 09.13
Ostatnia aktualizacja:Sylwia Perzanowska, data: 26.06.2019 r., godz. 09.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.06.2019 r., godz. 09.13Sylwia PerzanowskaDodanie rozstrzygnięcia przetargu

Strona oglądana: 773 razy.